Hyppää sisältöön
Media

Arviointi: Valviran toiminnan kehityssuunta on oikea – uudistuksia tarvitaan vielä

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 30.6.2015 9.00
Tiedote 124/2015

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) kannattaisi aiempaa enemmän siirtää valvonnan painopistettä ennakkovalvontaan ja kiireellisyysjärjestyksessä niihin tapauksiin, joissa asiakas- tai potilasturvallisuus vaarantuu. Myös valvonnan tietopohjaa olisi hyvä vahvistaa. Valviran tehtäväkenttä kaipaisi selkiyttämistä. Sosiaali- ja terveysministeriön olisi kehitettävä tulosohjaustaan. Toisaalta Valviran ohjaussuhteita aluehallintovirastoihin olisi selkiytettävä. Muun muassa näin todetaan Valvirasta tehdyn arvioinnin loppuraportissa.

Arvioinnin mukaan Valviran toimintaa voitaisiin edelleen kehittää siihen suuntaan, että Valvira saisi entistä paremmat mahdollisuudet kohdentaa valvontaansa riskien perusteella sekä priorisoida käsiteltävät asiat. Valvonnan olisi ensisijaisesti kohdistuttava sinne, missä ovat suurimmat riskit eli sellaisiin tapauksiin, joissa esimerkiksi asiakas- ja potilasturvallisuus vaarantuvat.

Raportin mukaan Valviran kokonaisvaikuttavuus on varsin hyvä ottaen huomioon käytettävissä olevat voimavarat, tehtäväkentän laajuus, käsiteltävien asioiden määrän lisääntyminen sekä saatavilla olevat rekisteri- ja tilastotiedot. Vaikuttavuutta voidaan vielä lisätä muuttamalla työtapoja ja tehostamalla valvontaan käytettävissä olevien voimavarojen käyttöä.

Arvioinnissa suositellaan, että Valvira uudistaisi työskentelytapojaan muun muassa kohdentamalla voimavaroja asiantuntijatyöhön ja hyödyntämällä enemmän digitaalisia työkaluja. Aitoon vuoropuheluun pohjautuvia yhteistyörakenteita keskeisten valvonnan kohteiden kanssa olisi myös parannettava.

Valviran arvioinnin teki Owal Group Oy sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta. Päätehtävänä oli arvioida, miten vuonna 2009 toimintansa aloittanut Valvira on suoriutunut sille perustamisvaiheessa asetetuista tavoitteista. Lisäksi arvioinnissa selvitettiin Valviran toiminnan vaikuttavuutta ja tehokkuutta sekä tehtiin ehdotuksia viraston toiminnan kehittämiseksi.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) aloitti toimintansa 1.1.2009. Valvira perustettiin, kun entiset Terveydenhuollon oikeusturvakeskus ja Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus yhdistettiin uudeksi virastoksi. Lisäksi uuteen virastoon liitettiin myöhemmin samana vuonna entisestä Lääkelaitoksesta (nykyisin Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FIMEA) terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevat valvontatehtävät.

Lisätietoja

osastopäällikkö Kirsi Varhila, STM, p. 0295 163 338, [email protected]
neuvotteleva virkamies Virpi Kölhi, STM, p. 0295 163 615, [email protected]
hallintojohtaja Ritva Kujala, Valvira, p. 0295 209 315, [email protected]
toimitusjohtaja Mikko Wennberg, Owal Group Oy, p. 050 1261,[email protected]

Sivun alkuun