Hyppää sisältöön
Media

Työryhmä: Vaikeasti työllistyvät hyötyvät osallistavastatoiminnasta

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 19.3.2015 10.01
Tiedote

Osallistavaa sosiaaliturvaa kehittävä työryhmä ei esitä uusia velvoitteita sosiaaliturvaetuuksien saajille. Työryhmän käynnistämät pilottihankkeet kuitenkin osoittavat, että erityisesti vaikeasti työllistyvät pitkäaikaistyöttömät hyötyvät osallistavasta toiminnasta. Työryhmä ehdottaakin osallistavan toiminnan hyvinvointivaikutusten valtakunnallista arviointia. Työryhmä luovutti loppuraporttinsa sosiaali- ja terveysministeri Laura Rädylle torstaina 19. maaliskuuta.

Osallistujien hyvinvoinnin kohentaminen ja työelämävalmiuksien parantaminen ovat osallistavan sosiaaliturvan keskeiset tavoitteet. Pilottihankkeissa osallisuuden kokemuksia syntyi, kun ihmiset saivat tulla vapaaehtoisesti mutta ohjatusti suunnittelemaan ja toteuttamaan itselleen sopivaa toimintaa. Pilottien toteutuksessa edellytettiin osallistujien omien ideoiden ja mielipiteiden kuulemista. Työttömille tarkoitetulle matalan kynnyksen toiminnalle on selkeä tarve, mutta pelkän kohtauspaikan tarjoaminen ei riitä kaikille.

"Osallistaminen - mukaan ottaminen - voi saada ihmisen tuntemaan itsensä tarpeelliseksi ja hyväksytyksi yhteiskunnan jäseneksi. Vaikka tästä asiasta ei vielä juuri tieteellistä tutkimusta löydy, osallisuuden tunne lisää hyvinvointia ja vähentänee välillisesti sosiaali- ja terveydenhoidon menoja. Mielekäs osallistava toiminta ehkäisee syrjäytymistä, ulkopuolisuutta ja yksinäisyyttä", ministeri Räty sanoi.

Työryhmä korostaa, että työttömien osallistumismahdollisuuksia ei voida luoda yksin sosiaalihuollossa eivätkä ne vaadi monimutkaisia palvelurakenteita. Esimerkiksi kansalaisopistot ja kuntien liikunta- ja kulttuuritoimi järjestävät jo nyt paljon sopivaa toimintaa. Tampereen aktiivipassi ja Rovaniemellä jaetut kulttuuri- ja liikuntapassit ovat esimerkkejä hyvistä käytännöistä.

Työryhmä katsoo, että kannustavuus ei ole sosiaaliturvan saannin peruslähtökohta, vaan tarkoitus on turvata ihmisten riittävä toimeentulo elämän riskitilanteissa. Samalla pitää kehittää sosiaaliturvan joustavuutta ja purkaa mahdollisia kannustinloukkuja. Sosiaaliturvaan on tällä hallituskaudella tehty useita muutoksia, jotka kannustavat ottamaan vastaan osa-aikaista ja lyhytkestoista työtä.

Hallitus päätti rakennepoliittisessa ohjelmassaan kehittää työikäisten osallistavaa sosiaaliturvaa. Tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä, kannustaa osallistumiseen ja samalla lisätä sosiaaliturvan yleistä hyväksyntää yhteiskunnassa.

Lisätietojaylijohtaja Outi Antila (työryhmän puheenjohtaja), p. 0295 163164, [email protected]

Muualla palvelussamme

Osallistava sosiaaliturva. Työryhmän loppuraportti  (STM:n raportteja ja muistioita 2015:20)

Selvitys osallistavan sosiaaliturvan pilotointien kokemuksista (pdf, 1125 kB )

Osallistavaa sosiaaliturvaa kehittävä työryhmä

Muualla verkossa

Saikku, Peppi (2015) Ajankohtaista aktiivipolitiikkaa - Katsaus työttömien aktiivitoimenpiteisiin ja sosiaaliturvaan Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa, Saksassa, Iso-Britanniassa ja Alankomaissa. Työpaperi: 2015_002 (THL)

Sivun alkuun