Laatusuositus aktiivisen ja toimintakykyisen ikääntymisen ja kestävien palvelujen turvaamiseksi 2024–2027 julkaisuwebinaari

Keskiviikko 28.2.2024 klo 12.00 –  15.00

sosiaali- ja terveysministeriö

STM järjestää Iäkkäiden laatusuosituksen 2024 - 2027 julkaisuwebinaarin, jonka tarkoituksena on esitellä iäkkäiden palvelujen toteuttamisen suosituksia ja hyviä käytäntöjä hyvinvointialueiden ja kuntien päättäjille, johdolle, henkilöstölle, valvonnan viranomaisille sekä iäkkäille itselleen.

Laatusuosituksen tarkoituksena on tukea hyvinvointialueiden sekä kuntien varautumista väestön ikääntymiseen. Tavoitteena on aktiivinen ja toimintakykyinen ikääntyminen sekä laadukkaat ja kestävät palvelut. Laatusuositus tukee hallitusohjelman, vanhuspalvelulain sekä sosiaalihuoltolain toimeenpanoa sekä niihin tehtyjä uudistuksia.

Webinaarin etälinkki

Laatusuositus julkaistaan 28.2. klo 12 - linkki tulossa

 

Alustava ohjelma:

1. Webinaarin avaus

Taru Koivisto, johtaja, sosiaali- ja terveysministeriö

2. Iäkkäiden palveluissa työskentelevien työkyky paranee 

Jaana Laitinen, tutkimusprofessori, työterveyslaitos

3. Iäkkäät ovat toimintakykyisiä pidempään ja osallisuus vapaaehtoistoimintaan kasvaa   

Maarit Raappana, palvelujohtaja, Keski-Suomen hyvinvointialue Hyvaks

4. Teknologia lisää hyvinvointia  

Satu Karppanen, neuvotteleva virkamies, sosiaali- ja terveysministeriö

TAUKO 10 min

5. Ikäystävällisyyttä asumiseen ja asuinympäristöihin  

Raija Hynynen, asuntoneuvos, ympäristöministeriö

6. Palvelut toteutetaan kestävällä tavalla  

Seija Viljamaa, erityisasiantuntija, sosiaali- ja terveysministeriö

7. Skenaariolaskelmat ja laatuindikaattorit  

Sari Kehusmaa, johtava asiantuntija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

8. Hyvinvointialueen puheenvuoro

Niina Kaukonen, toimialajohtaja, Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa

9. Loppupuheenvuoro

Sami Uotinen, ma. toimitusjohtaja, Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy

Kohderyhmät: julkinen hallinto, kunnat, media, kansalaiset, valtionhallinto, yliopistot ja korkeakoulut, yritykset, järjestöt ja yhteisöt, hyvinvointialueet