kuvituskuva

Euroopan unioni

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa Euroopan unionissa oman alansa asioiden seurannasta, valmistelusta, Suomen kannanottojen määrittelystä sekä EU-lainsäädännön valmistelusta ja toimeenpanosta Suomessa.

EU-asioista sosiaali- ja terveysministeriön vastuulla ovat:

  • sosiaalinen suojelu
  • sosiaaliturvan koordinaatio
  • tasa-arvo
  • työsuojelu
  • vakuutuspalvelut 
  • terveyspalvelut
  • kansanterveys ja ympäristöterveys
  • lääkevalvonta
  • huumausaineet.

EU:n päätöksillä ja direktiiveillä on huomattava vaikutus sosiaali- ja terveyssektorin toimintaan. Vaikka sosiaali- ja terveysasiat ovat lähtökohtaisesti kansallisessa toimivallassa, koskee EU:n sääntely mm. sosiaaliturvan koordinaatiota, lääkkeitä ja rajat ylittäviä terveysuhkia.

Sosiaali- ja terveysministeriössä EU-asioita valmistelee ja koordinoi Kansainvälisten asioiden yksikön EU-koordinaatioryhmä.

Lisätietoja

Satu Leino, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Kansainvälisten asioiden yksikkö / KVY Puhelin:0295163498   Sähköpostiosoite:


Kaisa Lähdepuro, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Kansainvälisten asioiden yksikkö / KVY Puhelin:0295163419   Sähköpostiosoite: