Hyppää sisältöön
Media

Kuntainfo: Uusi suositus hoiva-avustajista tukee palveluntuottajia asiakaslähtöisten palvelujen toteuttamisessa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 8.10.2020 9.53
Uutinen

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut suosituksen hoiva-avustajan tehtävänkuvasta, osaamisvaatimuksista ja niihin vastaavasta koulutuksesta iäkkäiden palveluissa. 

Sosiaali- ja terveydenhuollossa on vajetta työvoimasta, kun samaan aikaan ikääntyvän väestön palvelutarve kasvaa ja nykyinen henkilöstö eläköityy. Yksi keino vastata kasvavaan työvoimatarpeeseen on arvioida tehtävärakenteita uudelleen ja rakentaa koulutusta avustaviin hoito- ja hoiva-alan tehtäviin. Avustava tehtävä on nähty myös mahdollisuudeksi tarjota joustava kouluttautumis- ja työllistymisväylä alan tehtäviin esimerkiksi ammatinvaihtajille. 

Iäkkäiden ympärivuorokautisen hoidon henkilöstömitoitusta koskevan lainmuutos tuli voimaan 1.10.2020. Sen mukaan hoiva-avustajat voidaan laskea mukaan henkilöstömitoitukseen, kun he osallistuvat välittömään asiakastyöhön. He eivät voi kuitenkaan työskennellä työvuorossa yksin eivätkä vastata lääkityksistä. 

Hoiva-avustajia voidaan hyödyntää pääsääntöisesti tehostetun palveluasumisen yksiköissä. He työskentelevät avustavissa tehtävissä osallistuessaan välittömään asiakastyöhön. Työtehtävät liittyvät asiakkaiden perustarpeista huolehtimiseen ja niissä avustamiseen, kuten peseytymiseen, pukeutumiseen, ruokailuun, liikkumiseen, ulkoiluun ja toimintakyvyn ylläpitämiseen. 

Hoiva-avustajan koulutus ei ole tutkinto vaan muodostuu muutamasta tutkinnon osasta. Parhaiten hoiva-avustajan tehtävien osaamisvaatimukseen vastaavat sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon osista kasvun ja osallisuuden edistäminen sekä ikääntyvien osallisuuden edistäminen. 

Hoiva-avustajien koulutuksen laajuuden ja kansalliset osaamisvaatimukset määrittelivät yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä Opetushallitus. Asiaa käsiteltiin myös keskeisten työmarkkinajärjestöjen, koulutusorganisaatioiden, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, valvontaviranomaisten ja Kuntaliiton edustajien kanssa.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Satu Karppanen, [email protected]

Sivun alkuun