Hyppää sisältöön
Media

Valtion koulukotien asemaa kartoittanut selvitys on valmistunut

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 8.4.2022 13.46
Tiedote 99/2022

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnista hyvinvointialueille sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksessa vuoden 2023 alussa. Osana valmistelutyötä haluttiin kartoittaa valtion koulukotien asemaa uudistuksessa. Sosiaali- ja terveysministeriön tilaama selvitys on nyt julkaistu.

Sosiaali- ja terveysministeriön syksyllä 2021 asettaman selvitystyön tehtävänä oli osana sote-palvelujen uudistusta tarkastella valtion koulukotien roolia, hallinnollista sijoittumista, tehtävää ja keskeisiä kehittämistarpeita. Sijoittumisen vaihtoehtoina selvitettiin valtion koulukotien jatkamista Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisena tai niiden mahdollinen siirtymistä sote-uudistuksen myötä rakentuville hyvinvointialueille tai näiden yhteistyöalueille. Selvityksessä huomioitiin myös valtion koulukotikoulujen toiminta sekä koulukotien yhteys suunnitteilla oleviin lasten, nuorten ja perheiden osaamis- ja tukikeskuksiin (OT-keskukset). Lisäksi tehtävänä oli selvittää valtion koulukotien toiminnan kehittämistarpeet sekä toimintaa määrittelevä lainsäädäntö ja sen muutostarpeet.

Selvitystyön toteuttamisen tueksi asetettiin taustaryhmä, johon kuului muun muassa valtion koulukotien toiminnasta ja ohjauksesta vastaavia henkilöjä sekä asiantuntijana lapsiasiainvaltuutettu Elina Pekkarinen. Selvityksessä kuultiin yhteensä 51 asiantuntijaa koulukotien, lastensuojelun ja sote-uudistuksen piiristä. Selvitysaika oli 1.10.2021–22.2.2022.

Valtion koulukodit ehdotetaan sijoitettavaksi yhdelle uudelle yhteistyöalueelle

Taustaryhmä piti valtion koulukotien tulevaisuuden lähtökohtana niiden valtakunnallisen erityistehtävän, yhtenäisyyden ja oman hallinnon säilymistä.

Keskeiseksi kriteeriksi valtion koulukotien sijoittamiselle nousi erityisen vaativan tuen tarpeita omaavien lasten palvelujen kokonaisuuden rakentuminen. Moninkertaisten vaikeuksien kanssa kamppailevien lasten etu on saada palvelut saumattomasti yhtenäisen valikon muodostamasta palvelujärjestelmästä, jolloin valtion koulukotien tulisi sijoittua muun lastensuojelun ja erikoispalveluiden yhteyteen. Näin ollen selvityksessä esitetään, että valtion koulukodit sijoitettaisiin yhden yhteistyöalueen toiminnaksi valtakunnallisena erikoispalveluna.

Mikäli valtion koulukotien hallinnolliseen muutokseen päädytään, niin siirtymäaika tulee olemaan muutamia vuosia, sillä yta-alueet aloittavat näillä näkymin toimintansa vuonna 2025. Muutoksen yhteydessä tulee harkittavaksi myös koulukotien institutionaalinen nimi.

Ehdotusta valtion koulukotien siirtämisestä yhteistyöalueille jatkovalmistellaan taustaksi seuraavaan hallitusohjelmaan. Koulukotien rahoitus- ja tilakysymyksistä tullaan tekemään erillinen selvitys. 

Korjattu 8.4.2022 klo 15:00: Toisin kuin aiemmin kirjoitettiin, valtion koulukodit ehdotetaan siirrettäväksi yhdelle uudelle yhteistoiminta-alueelle. Lisäksi väliotsikon alla olevassa kappaleessa puhuttiin virheellisesti koulukotikodeista valtion koulukotien sijaan.

Korjattu 11.4.2022 klo 13:45: Tiedotteessa aiemmin käytetty käsite yhteistoiminta-alue on korjattu yhteistyöalueeksi.

Lisätietoja:

lasten ja nuorten yksikön johtaja Anna Cantell-Forsbom , [email protected] (ei tavoitettavissa 4.4.–11.4.2022)
sosiaalityön professori (emer.) Anneli Pohjola, p. 040 5537498
neuvotteleva virkamies Susanna Hoikkala, [email protected]
asiantuntija Julia Rosberg, [email protected]

Sivun alkuun