Hyppää sisältöön
Media

Uusien maakuntien perustamisen esivalmistelu alkaa

sosiaali- ja terveysministeriövaltiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 26.5.2016 15.00
Tiedote 77/2016

Valtiovarainministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö ovat käynnistäneet maakuntauudistuksen toimeenpanon ja siihen liittyvän muutostuen valmistelun. Tavoite on, että esivalmistelu pääsisi käyntiin kaikissa maakunnissa ennen kesälomakautta. Esivalmistelua ohjaa reformiministeriryhmä.

Maakuntauudistuksen toimeenpanoon osallistuvat tasapuolisesti edustettuina maakuntien liitot, ELY-keskukset, TE-toimistot, kunnat, sairaanhoitopiirit, erityishuoltopiirit, keskeisten kuntayhtymien johto sekä maakuntien sote-uudistuksen valmistelijat. Muutostyöhön osallistuvat myös aluehallintovirastot. Maakuntien liitot kutsuvat koolle esivalmistelun yhteensovittamisesta vastaavat maakunnalliset ohjausryhmät. Valmistelutyöhön osallistuvat myös henkilöstön edustajat. Sote-uudistuksen toimeenpanon alueellisesta valmistelusta on tulevissa maakunnissa sovittu erikseen. Nyt käynnistyvä maakuntien toiminnan käynnistämisen esivalmistelu ei muuta sote-uudistuksen toimeenpanon alueellista valmistelua.

Jokaiseen 18 maakuntaan tulee ohjausryhmä ja muutosjohtaja tai projektinjohtaja. Työn ohjausta ja koordinaatiota varten valtiovarainministeriö palkkaa määräaikaisen muutosjohtajan. Tavoitteena on, että maakuntauudistuksen muutosjohtaja aloittaa tehtävässään alkusyksystä 2016. Sosiaali- ja terveysministeriö on aiemmin nimittänyt sote-uudistuksen muutosjohtajaksi Sinikka Salon.

Maakunta- ja sote-uudistus toimeenpannaan neljässä vaiheessa

Maakunta- ja sote-uudistuksen toimeenpano tapahtuu neljässä vaiheessa: esivalmistelu, maakunnan toimintaa valmisteleva väliaikaishallinto, maakunnan käynnistymisvaihe ja uuden maakunnan ensimmäinen varsinainen toimintakausi.

Esivalmisteluvaihe kestää sote-järjestämislain ja maakuntalain voimaantuloon 1.7.2017 saakka. Tässä vaiheessa tehdään yksityiskohtaiset esiselvitykset maakunnan toiminnan käynnistämisestä ja tukipalvelujen, kuten ICT- ja tietohallintopalvelujen, siirtämisestä ja jakamisesta. Työ tehdään yhdessä kuntien ja kuntayhtymien kanssa.

Väliaikainen valmistelutoimielin aloittaisi toimintansa sote- järjestämislain ja maakuntalain nojalla 1.7.2017. Väliaikainen valmistelutoimielin valmistelisi uuden maakuntavaltuuston vaaleja ja järjestäytymistä sekä jatkaisi maakunnan käytännön työn suunnittelua. Väliaikaisen valmistelutoimielimen tehtävistä ja toimivallasta säädettäisiin voimaanpanolaissa.
    
Ensimmäiset maakuntavaltuuston vaalit pidetään hallituksen linjauksen mukaisesti tammikuussa 2018 presidentinvaalin ensimmäisen kierroksen yhteydessä.  Maakuntavaltuuston toimikausi alkaa 1.3.2018. Valtuusto valitsee maakuntahallituksen, joka ryhtyy muun muassa valmistelemaan maakuntajohtajan ja sote-järjestämisjohtajan ja muiden keskeisten viranhaltijoiden valintaa. Maakuntahallitus valmistelee vuoden 2019 talousarvion ja maakuntastrategian. Näistä päättää maakuntavaltuusto.

Neljännessä vaiheessa maakunnan toiminta käynnistyy. Hallituksen linjauksissa 5.4.2016 sovitut tehtävät siirtyvät uusille maakunnille 1.1.2019 lukien.

Valtiovarainministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö ovat 26. toukokuuta lähettäneet maakuntauudistuksen toimijoille kirjeen uusien maakuntien monitoimialaisen toimeenpanon esivalmistelun käynnistämisen tueksi. Kirje muistioineen löytyy verkosta osoitteesta http://alueuudistus.fi/muutostuki/maakuntauudistus

Lisätietoja:

alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti, STM/VM, p.0295 163012, [email protected]
ylijohtaja Päivi Laajala, VM, p. 0295 530026, [email protected]
ylijohtaja Kirsi Varhila, STM. p. 02951 63338, [email protected]

Sivun alkuun