Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Uusia yhtenäisen hoidon perusteita lausunnolla - kommentoi psykiatrian sekä suun terveydenhuollon kriteerejä 28.9. mennessä

Sosiaali- ja terveysministeriö
3.9.2018 14.16
Uutinen

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja ehdotuksista psykiatrian erikoisalojen yhtenäisen hoidon perusteiksi sekä suun terveydenhuollon yhtenäisen hoidon perusteiksi.

Lausunnoissa pyydetään arvioimaan kriteerien sisältöä, soveltuvuutta käytännön toimintaan ja vaikutuksia hoidon yhdenvertaiseen saatavuuteen. Vastausaikaa on 28.9.2018 saakka.

Ehdotukset on valmisteltu erillisissä työryhmissä osana valtakunnallista hoidon saatavuuden ja yhtenäisten hoidon perusteiden työryhmää.

Psykiatrian yhtenäisen hoidon perusteet

Psykiatriassa on tehty ehdotukset yhtenäisen hoidon perusteista aikuispsykiatriaan, lastenpsykiatriaan sekä nuorisopsykiatriaan.

Aikuispsykiatrian kriteerit kattavat psykiatriset häiriöt ja päihdehäiriöt. Kriteereissä esitetään diagnoosiryhmittäiset linjaukset sekä linjataan yleisesti hoidon ohjausta ja hoitovastuuta.

Lastenpsykiatrian hoidon tarpeen arvioinnissa otetaan huomioon lapsen oireet, toimintakyky, kehityksen eteneminen sekä lapsen ja perheen kokonaistilanne. Arvioinnin tuloksena voidaan harkita lastenpsykiatrista konsultaatiota, lastenpsykiatrisia perustasolle tuotuja palveluita tai lapsen lähettämistä erikoissairaanhoidon lastenpsykiatriseen arvioon. Kiireettömän hoidon perusteet sisältävät myös ohjeistusta lapsen ja perheen muusta tuesta ja palveluista.

Nuorisopsykiatrian kiireettömän erikoissairaanhoidon perusteita arvioitaessa otetaan huomioon psykiatrisen häiriön ohella nuoren oireet, kehitys ja toimintakyky sekä muut mahdolliset riskitekijät.

Suun terveydenhuollon yhtenäisen hoidon perusteet

Suun terveydenhuollon yhtenäiset kiireettömän hoidon perusteet on laadittu uniapneapotilaan kiskohoitoon, nukutuksessa tehtävään suu- ja hammassairauksien hoitoon sekä hampaiston, kasvojen ja leukojen poikkeavuuksien oikomishoitoon. Nyt laaditut perusteet ovat osa suun terveyenhuollon laajempaa yhtenäisten kiireettömän hoidon perusteiden kokonaisuutta. 

Lisätietoja

lääkintöneuvos Helena Vorma, p. 02951 63388  (psykiatria)

lääkintöneuvos Merja Auero, p. 02951 63304 (suun terveydenhuolto)

johtaja Tuija Kumpulainen, p. 02951 63280

Sivun alkuun