Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Uusi EU-kampanja vahvistaa kemiallisten tekijöiden tunnistamista ja hallitsemista

Sosiaali- ja terveysministeriö
8.5.2018 8.43
Uutinen

Euroopan työterveys- ja turvallisuusviraston uusi kampanja vahvistaa kemiallisten tekijöiden tunnistamista ja hallitsemista kaikkialla Euroopassa. Teema on tärkeä kaikille työpaikoille, joissa työskennellään kemiallisten tekijöiden parissa.

Kemiallisella tekijällä tarkoitetaan yksinään tai seoksessa olevaa alkuainetta tai yhdistettä, sellaisena kuin se esiintyy luonnontilassa tai jonkin työtehtävän yhteydessä tuotettuna, käytettynä tai vapautuneena taikka jätepäästönä. Tämä riippumatta siitä, onko se tuotettu tarkoituksellisesti vai tahattomasti ja onko se saatettu markkinoille tai ei. Työpaikoilla kemialliset tekijät ovat usein erilaisia käytössä olevia kemikaaleja, esimerkiksi liuotinaineita. Prosessien yhteydessä syntyviä kemiallisia tekijöitä ovat esimerkiksi pöly ja höyryt.

Tänään alkavan kampanjan ”Terveellinen työ – Tunnista ja hallitse kemialliset tekijät” tavoitteena on lisätä tietoa kemiallisten tekijöiden aiheuttamista riskeistä työpaikoilla ja tarjota työkaluja riskien tehokkaaseen hallintaan. Myös työturvallisuuslaki edellyttää, että työnantaja tunnistaa työssä esiintyvien kemiallisten tekijöiden aiheuttamat vaarat ja arvioi niistä aiheutuvat riskit työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle. 

Kemialliset tekijät voivat aiheuttaa terveysvaaroja ja ammattitauteja. Vaikutukset voivat esimerkiksi vaihdella lievästä silmien tai ihon ärsytyksestä astmaan. Terveysriski on olemassa, jos työntekijä altistuu syöpää aiheuttaville, sukusolujen perimää vaurioittaville, lisääntymiselle vaarallisille, ihoa tai hengitysteitä herkistäville, välittömästi myrkyllisille, syövyttäville tai ärsyttäville kemiallisille tekijöille tai tekijöille, jotka kuuluvat kerta-altistumisesta aiheutuvan elinkohtaisen myrkyllisyyden vaaraluokkaan. 

Niin sanottu monialtistuminen eli työympäristössä esiintyvien kemiallisten ja fysikaalisten tekijöiden yhteisvaikutukset saattavat myös lisätä terveysriskiä. On tärkeää, että hyvän työympäristön vaikutus tuottavuuteen ymmärretään kaikessa toiminnassa, kun kemikaaleja käytetään työssä. Kemiallisille tekijöille altistuminen on aina huomioitava osana työpaikan vaarojen arviointia. Työperäistä altistumista kemiallisille tekijöille hallitaan tehokkaasti siten, että ennaltaehkäistään riskejä ja johtamisessa korostetaan työterveyttä sekä turvallisuutta.

Jokainen työpaikka on tervetullut jakamaan osaamistaan tänään käynnistyvässä kampanjassa! Kampanja jatkuu vuoden 2019 loppuun.

Tule mukaan:

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Tarja Kantolahti, p. 02951 63466, [email protected]
neuvotteleva virkamies Reetta Orsila, p. 02951 63505, [email protected]
sekä [email protected]

Sivun alkuun