Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen rahoitus varmistetaan

Sosiaali- ja terveysministeriö
3.10.2019 14.16
Tiedote 107/2019

Hallitus haluaa varmistaa työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen rahoituksen

Työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annettua lakia muutettaisiin siten, että työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen rahoitusta koskevat säännökset tulisivat jatkossa voimaan toistaiseksi voimassa olevina. Kyseiset säännökset ovat olleet väliaikaisina voimassa vuodesta 2005 alkaen. Nykyisten väliaikaisten säännösten voimassaolo päättyy vuoden 2019 loppuun.

Lain tavoitteena on turvata työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen jatkuvuus, laatu ja riittävyys. Valtion varoista myönnettäisiin nykyiseen tapaan avustusta työterveyshuoltoon erikoistuvien lääkärien koulutuksesta aiheutuneisiin kustannuksiin Työterveyslaitokselle, joka vastaisi työterveyshuollon erikoislääkärikoulutukseen liittyvän korvauksen maksamisesta edelleen yliopistoille, yliopistojen hyväksymille erikoislääkärikoulutusta antaville yksityisille terveyspalvelujen tuottajille ja työnantajan ylläpitämille työterveysasemille. Lisäksi Työterveyslaitos voisi yhä käyttää avustusta itse antamansa työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin.

Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2020.

Lisätietoja:

Hallitussihteeri Mari Leinonen, p. 0295 163 509

Sivun alkuun