Hyppää sisältöön
Media

Toimitusministeristö ei käsittele sosiaali- ja terveydenhuollon poikkeuslupia

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 22.3.2019 12.01
Tiedote

Kuntien ja kuntayhtymien poikkeusluvista päättää tuleva hallitus. Poikkeuslupahakemukset koskevat synnytystoiminnan ja päivystyksen järjestämistä sekä rakennusinvestointeja.

Pääministeri Juha Sipilän hallitus toimii tällä hetkellä toimitusministeristönä. Toimitusministeristön perhe- ja peruspalveluministeri ei voi tehdä päätöksiä sosiaali- ja terveydenhuollon poikkeusluvista, joten lupahakemusten käsittelyä jatketaan vasta, kun uusi hallitus on nimitetty.

Sosiaali- ja terveydenhuollon poikkeuslupiin katsotaan sisältyvän merkittävää yhteiskunnallisen tarkoituksenmukaisuuden harkintaa, mikä estää päätösten tekemisen toimitusministeristön aikana.

Sosiaali- ja terveysministeriö on konsultoinut asiassa oikeuskansleria.

Mistä poikkeusluvissa on kyse?

Kunnat ja kuntayhtymät voivat hakea poikkeuslupaa synnytystoiminnan ja päivystyksen järjestämiseen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon rakennusinvestointeihin.

Terveydenhuoltolain mukaan sosiaali- ja terveysministeriö voi myöntää poikkeusluvan sairaalan synnytystoimintaan, vaikka synnytysten vuosittainen lukumäärä ei täyttäisi lain vähimmäisvaatimuksia. Lisäksi ministeriö voi myöntää luvan ympärivuorokautisen päivystyksen järjestämiseen, jos palvelujen saavutettavuus ja päivystyspisteiden väliset etäisyydet sitä edellyttävät.

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakennusinvestointeja koskevat rajoitukset perustuvat ns. rajoituslakiin. Lain mukaan STM voi myöntää poikkeusluvan yli viiden miljoonan euron rakennusinvestointiin, jos investointi on palvelujen saatavuuden turvaamiseksi välttämätön ja kiireellinen.

Lisätietoja:

Synnytystoiminta ja päivystyksen järjestäminen:
hallitusneuvos Anne Ilkka, p. 0295 163 384, [email protected]
lääkintöneuvos Timo Keistinen, p. 0295 163 385, [email protected]

Rakennusinvestoinnit:
erityisasiantuntija Anne Arvonen, p. 0295 163 285, [email protected]
erityisasiantuntija Kirsi Kaikko, puh. 0295 163 545, [email protected]

Lue lisää toimitusministeristön roolista:
Toimitusministeristön asema ja toiminta (valtioneuvosto.fi)

Sivun alkuun