Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Terveysjärjestelmien riippumaton arviointi lisää avoimuutta ja yhteistyötä

Sosiaali- ja terveysministeriö
12.10.2016 11.33
Uutinen

Terveysturvallisuusohjelma Global Health Security Agenda (GHSA) on Suomen johdolla kehittänyt mekanismin, jossa riippumattomat ulkopuoliset asiantuntijat, yhteistyössä kansallisten viranomaisten kanssa arvioivat maan terveysturvallisuutta.

Suomen konkreettinen työ kansainvälisen terveysturvallisuuden parantamiseksi jatkuu jo kolmatta vuotta. GHSA-ohjelma perustettiin vuonna 2014. Suomi oli ohjelman puheenjohtaja vuonna 2015.

Ohjelma on Suomen johdolla onnistunut parantamaan eri maiden valmiutta vastata ja torjua rajat ylittäviä terveysuhkia.

Maa-arviointityökalun pohjalta Maailman terveysjärjestö WHO on yhdessä GHSA:n kanssa kehittänyt mekanismin, jota käytetään arvioimaan kansainvälisen terveyssäännöstön (IHR) täytäntöönpanoa. WHO on tänä vuonna tehnyt jo 16 maa-arviota.

Suomen johdolla on myös perustettu niin kutsuttu Allianssi, joka tukee WHO:n ja jäsenmaiden työtä maa-arviointien toteuttamiseksi eri puolilla maailmaa. Allianssi laajentaa viranomaisten ja muiden toimijoiden välistä yhteistyötä. Allianssin tehtävänä on myös saattaa arviointien pohjalta tehdyt maaohjelmat rahoittajien tietoon, jotta maat voisivat saada tukea terveysturvallisuuden kehittämiseen.

Kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee osallistuu kansainvälisen terveysturvaohjelman GHSA-ministerikokoukseen Rotterdamissa 12.-14. lokakuuta. Kokouksen yhteydessä järjestetään myös Allianssin ohjausryhmän kokous, jonka puheenjohtajana kansliapäällikkö Sillanaukee toimii.

”Kansallista varautumista vahvistetaan tekemällä yhteistyötä eri sektoreiden ja toimijoiden välillä. Näin terveysuhkiin voidaan vastata riippumatta siitä aiheuttaako uhan tartuntatautiepidemia, luonnonkatastrofi vai onnettomuus. Monet maat tarvitsevat myös ulkopuolisten rahoittajien apua. Jotta rahoitustoimet voidaan kohdistaa oikein, on tärkeää saada ensin riippumaton arvio mahdollisista puutteista kansallisessa varautumisessa”, kansliapäällikkö Sillanaukee sanoo.

Terveysjärjestelmien riippumaton arviointi lisää avoimuutta ja yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Se myös auttaa kohdistamaan tarvittavan avun niihin kohteisiin, joissa siitä on eniten hyötyä. Maa-arvioinnit ovat vapaaehtoisia. Suomen tilannetta on tarkoitus arvioida keväällä 2017.

Pidemmällä tähtäimellä tavoitteena on ehkäistä tartuntatautien leviäminen ja niiden muuttuminen maailmanlaajuisiksi uhiksi ihmisten terveydelle, maiden taloudelle, turvallisuudelle ja vakaudelle.

Lisätietoja

kansainvälisten asiain neuvos Outi Kuivasniemi, p. +358 2951 63117
lääkintöneuvos Anni Virolainen-Julkunen, p. +358 2951 63324

Sivun alkuun