Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Suomi on nyt EU:n toiseksi tasa-arvoisin maa - tavoitteeseen vielä matkaa

25.6.2015 10.13
Tiedote 120/2015

Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE) julkisti tänään Brysselissä järjestyksessä toisen sukupuolten tasa-arvoa EU:ssa mittaavan indeksin. Suomi sijoittui 28 jäsenmaan vertailussa toiseksi. Kärkisijaa pitää Ruotsi ja kolmantena on Tanska. Ensimmäisessä vertailussa vuonna 2013 Suomi jäi vielä Tanskan jälkeen kolmanneksi.

Indeksi mittaa tasa-arvoa asteikolla 1–100. Suomen pisteluku on 72,7, kun EU-maiden keskiarvo on 52,9 pistettä. Ruotsin pisteluku on 74,2, joten tasa-arvoisimmatkin maat ovat edelleen kaukana indeksin 100 pisteen tavoitteesta.

Suomi on niiden maiden joukossa, joissa tasa-arvoa kuvaavat pisteet ovat olleet kasvussa vuodesta 2005 asti. EU:n jäsenmaista yhdeksässä maan pisteluvut ovat selvästi nousseet vuosina 2005–2010, mutta laskeneet taas vuosina 2010–2012. Tänä vuonna vertailussa alle 40 pistettä saivat Romania, Slovakia, Portugali, Kreikka, Bulgaria ja Unkari.

Tasa-arvoindeksi jakautuu kuuteen osa-alueeseen: työ, raha, tieto, aika, valta ja terveys. Suomella on EU-keskiarvoa paremmat sijoitukset terveyttä lukuun ottamatta kaikilla osa-alueilla. Isoimmat erot Suomen hyväksi EU:n keskiarvoon nähden ovat ajankäytössä ja valta-asemissa.  Parhaimmat tasa-arvoa kuvaavat pisteet Suomi sai taloudellisesta asemasta, työelämäosallisuudesta, terveydestä ja poliittisesta vallasta. Vuoteen 2013 verrattuna eniten laskivat Suomen koulutustasoa ja koulutuksen sukupuolen mukaista eriytymistä koskevat pisteet. Laskua oli myös politiikan tasa-arvossa.

Tuoreessa tasa-arvoindeksissä arvioitiin tällä kerralla ensimmäistä kertaa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa kyselyaineistoon perustuvien indikaattorien avulla. Väkivaltaa on indikaattorien mukaan Suomessa enemmän kuin EU-maissa keskimäärin.

Suurimmat erot sukupuolten välisessä tasa-arvossa EU-maissa liittyvät politiikan ja talouden valta-asemiin sekä hoivaan ja harrastuksiin käytettyyn aikaan.

Euroopan tasa-arvoinstituutti on kehittänyt tasa-arvoindeksin mittaamaan sukupuolten välistä tasa-arvoa ja sukupuolten välisiä eroja nimenomaan EU-maissa. Esimerkiksi YK:n käyttämät tasa-arvomittarit eivät sovi täysin kuvaamaan eurooppalaista todellisuutta, koska niissä on mukana kehittyviä maita paremmin kuvaavia, lukutaidon kaltaisia indikaattoreita.

Maiden sijoitus on laskettu muun muassa Eurostatin vuoden 2012 tilastotietojen perusteella. Tietoja on verrattu erityisesti vuosien 2005 ja 2010 tietoihin.  Seuraava indeksi julkaistaan vuonna 2017.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Eeva Raevaara, p. 02951 63231, [email protected]

Sivun alkuun