Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

STM käynnisti selvitystyön terveydenhuollon palveluvalikoimaan vaikuttavista suosituksista

Sosiaali- ja terveysministeriö
16.10.2019 13.20
Tiedote 117/2019

Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt selvitystyön, jossa tunnistetaan mitkä toimijat vaikuttavat terveydenhuollon palveluvalikoimaan, millä perusteilla ne laativat suosituksensa sekä lainsäädännön ja toiminnan muutostarpeet. Palveluvalikoima tarkoittaa niitä terveydenhuollon palveluita, jotka Suomessa rahoitetaan julkisin varoin.

Palveluvalikoima ohjaa terveydenhuollon järjestämistä eli määrittelee, mitä menetelmiä julkisessa terveydenhuollossa voidaan käyttää. Palveluvalikoiman tavoitteena on turvata käytettävissä olevalla rahalla ja muilla resursseilla koko väestön kannalta paras terveyshyöty. Resurssien jaossa on huomioitava menetelmien vaikuttavuus, turvallisuus, kustannukset sekä oikeudelliset ja eettiset näkökulmat.

Tällä hetkellä palveluvalikoimaan vaikuttavia suosituksia antaa erittäin moni toimija, eivätkä suositusten perusteet ole yhdenmukaisia. Tämä voi vaarantaa potilaiden yhdenvertaisuuden. Suositusten merkitykseen vaikuttaa olennaisesti suosituksen käyttötarkoitus: onko tarkoitus valita terveydenhuollossa käyttöönotettavia uusia menetelmiä, vertailla keskenään terveyshyödyltään samanarvoisia menetelmiä vai poistaa menetelmiä käytöstä. Erilaiset suositukset voivat myös määrittää, miten menetelmiä pitää käyttää, missä terveydenhuollon tasolla, kuka niitä käyttää ja miten ne kohdistetaan.

Selvityksen on tarkoitus antaa kokonaiskuva Suomen julkisesti rahoitetun terveydenhuollon sisältöä ohjaavista tekijöistä ja siinä noudatettavista periaatteista. Selvityshenkilöitä on pyydetty raportoimaan myös ne toimenpiteet, joilla voidaan varmistaa nykyistä yhdenmukaisemmat arviointiperusteet ja käytännöt.

Selvitystyön tekevät hyvinvointioikeuden apulaisprofessori Mirva Lohiniva-Kerkelä ja terveydenhuollon hallinnon professori Minna Kaila. Työn on tarkoitus valmistua 28.2.2020.

Lisätietoja

pääsihteeri Ilona Autti-Rämö, p. 02951 63133, [email protected]

Sivun alkuun