Hyppää sisältöön
Media

Sote-uudistuksen alueellisen valmistelun valtionavustuksista on tehty päätökset

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 30.6.2020 10.10
Tiedote

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaan kuuluvien hankkeiden sekä rakenteellista uudistamista tukevien hankkeiden valtionavustuksia koskevat päätökset on tehty.

Mihin hankkeilla tähdätään

Tulevaisuuden sote-keskus –ohjelman tavoitteena on palvelujen yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantaminen. Toiminnan painotusta halutaan siirtää raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan työhön. Lisäksi palvelujen laatua ja vaikuttavuutta halutaan parantaa sekä palveluiden monialaisuutta ja yhteen toimivuutta varmistaa. Tavoitteena on myös kustannusten nousun hillitseminen, mikä on mahdollista saavuttaa muiden tavoitteiden toteutuessa.

Rakenneuudistuksessa pyritään erityisesti sote-palvelujen järjestämistehtävän kehittämiseen ja yhtenäistämiseen. Hankkeissa keskitytään mm. ohjauksen kehittämiseen, palveluverkkoa koskeviin selvityksiin ja suunnitelmiin, palveluketjujen ja -kokonaisuuksien määrittelyyn, palveluverkon ja palveluketjujen johtamisen kehittämiseen ja tiedolla johtamiseen, tieto- ja viestintäteknisten ratkaisujen yhtenäistämiseen sekä muiden kustannuskehityksen hillintään liittyvien toimenpiteiden valmisteluun.

Myönnetyt valtionavustukset

Hakemuksia Tulevaisuuden sote-keskus –valtionavustushakuun jätettiin määräaikaan mennessä 23 ja rakenneuudistusta tukevan alueellisen valmistelun valtionavustushakuun 24. Valtionavustusta päätettiin myöntää kaikille alueille.

Rakennehankkeisiin on varattu 120 milj. euroa ja jätettyjen hakemusten yhteissumma oli 156 milj. euroa. Tulevaisuuden sote-keskushankkeisiin varattu rahamäärä on 70 milj. euroa ja hakemusten yhteissumma oli hieman yli 70 milj. euroa.

Hankkeiden koordinointi ja ohjaus

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sote-uudistuksen johtoryhmä toimii Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman ohjausryhmänä, ja sen alaisuudessa toimii ohjelman koordinaatioryhmä. Sote-uudistuksen valmistelun Alueellisen valmistelun jaosto koordinoi rakenneuudistuksen etenemistä ja valmistelua. Sosiaali- ja terveysministeriön tehtävänä on ohjata rakenneuudistushankkeiden kokonaiskuvaa ja valvoa hankkeita. THL tukee alueita Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeiden toimeenpanossa ja arvioinnissa. Hankkeet pääsevät käynnistymään heti ja ne jatkuvat rakenneuudistuksen osalta vuoden 2021 loppuun ja Tulevaisuuden sote-keskuksen osalta vuoden 2022 loppuun asti.

Lainsäädäntövalmistelu

Alueellisen sote-valmistelun rinnalla etenee sote-uudistuksen lainsäädäntövalmistelu. Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevat hallituksen lakiluonnokset ovat lausuntokierroksella 25.9.2020 asti. Tavoitteena on, että lakiesitykset saadaan eduskuntakäsittelyyn joulukuussa 2020.

Linkit:

Lisätietoja antavat:

Kari Hakari, osastopäällikkö Kari Hakari, kari.hakari(at)stm.fi, p. 0 295 163 642
Kirsi Paasovaara (Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman valtionavustukset), erityisasiantuntija, kirsi.paasovaara(at)stm.fi, p. 0 295 163 012
Antti Kuopila (rakenneuudistuksen valtionavustukset), erityisasiantuntija, antti.kuopila(at)stm.fi, p. 0295 163 516

Lue lisää:

Sivun alkuun