Hyppää sisältöön
Media

Sote-tiedolla johtamisen ICT-ratkaisujen valmistelu kootaan uuteen ohjelmaan

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 12.12.2018 12.31
Tiedote 198/2018

Maakunta- ja sote-uudistuksessa tarvitaan kattavaa, ajantasaista ja luotettavaa tietopohjaa monialaisten maakuntien johtamisen tueksi.

Sote-tiedolla johtamisen, ohjauksen ja valvonnan ICT-valmistelua on tehty useissa eri projekteissa maakunnissa ja kansallisesti. Tämä kehittäminen kootaan nyt yhteen ohjelmaan, jolla varmistetaan parempi koordinaatio.

Sote-tiedolla johtamisen, ohjauksen ja valvonnan toimeenpano-ohjelma (Toivo) jakautuu kahteen hankekokonaisuuteen. 

Toisessa kokonaisuudessa SoteDigi Oy, maakunnat ja Vimana Oy kehittävät maakuntien tiedolla johtamista ja sen teknisiä ratkaisuja erityisesti maakuntajärjestäjän näkökulmasta. 

Toisessa kokonaisuudessa kehitetään kansallista tietotuotantoa ja sitä tukevaa teknologiaa, jotta ne vastaisivat paremmin maakunta- ja sote-uudistuksen vaatimuksiin. Tästä ovat vastuussa sosiaali- ja terveydenhuollon keskeisimmät valtakunnalliset viranomaiset eli Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kansaneläkelaitos ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira sekä osin myös Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea ja Työterveyslaitos.  

Johtamisessa, ohjauksessa ja valvonnassa käytettävän tiedon pitää olla vertailukelpoista tuottajien ja maakuntajärjestäjien välillä sekä maakuntien ja valtion välillä. Tämä edellyttää erityisesti tietoteknisten ratkaisujen ja niiden sisältämän tietotuotannon yhtenäistämistä. Teknologia tarjoaa myös merkittäviä mahdollisuuksia analysoida tietoa uudella tavalla. Tavoitteena on myös, että ammattihenkilöstön kirjaamistaakka vähenisi eli tieto samasta asiasta kerätään vain yhden kerran. 

Toivo-ohjelma kestää vuoden 2022 loppuun. Työ sovitetaan valtioneuvoston yhteisen maakuntien ohjauksen kokonaisuuteen, ja se on osa maakunta- ja sote-uudistuksen digimuutosohjelmaa. Kokonaisuus on suuruudeltaan merkittävä ja edellyttää yhteensä useiden kymmenien miljoonien investointeja ohjelmakauden aikana. 

Sote-erillisvalmistelun johtoryhmä nimesi Toivo-ohjelman johtoryhmän 10.12.2018. Ohjelman tarkempaa hankesuunnittelua tehdään parhaillaan. Ohjelman hankesuunnitelma sekä hankekokonaisuuksien suunnitelmat on tarkoitus hyväksyä maaliskuun 2019 loppuun mennessä.

Lisätietoja

Ylijohtaja Kirsi Varhila, STM, p. 0295 163 338 
erityisasiantuntija Mikko Huovila, STM, p. 0295 16 3032

Sivun alkuun