Hyppää sisältöön
Media

Sosiaali- ja terveysministeriön ESR-hankehaku avautuu

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 23.4.2020 9.34
Tiedote 101/2020

Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt Euroopan sosiaalirahaston hankehaun, joka liittyy sosiaaliseen osallisuuteen ja köyhyyden torjuntaan (toimintalinja 5).

Hankehaku on 22.4.2020 – 15.6.2020.

Haussa etsitään hankkeita tai hankekokonaisuuksia, jotka voivat parantaa haavoittuvien ryhmien tilannetta covid19-kriisin aikana ja sen päätyttyä.

Hankkeita tai hankekokonaisuuksia etsitään seuraaviin toimenpidekokonaisuuksiin:

  • Heikommassa työmarkkina-asemassa olevien sosiaalisen osallisuuden tukeminen

  • Nuorten hyvinvoinnin ja aktiivisen osallisuuden tuki

  • Syrjintää ja huono-osaisuutta kokevien väestöryhmien sosiaalisen osallisuuden tukeminen.

Työntekijöiden toimintakyvyn ylläpitämistä koskeva hankehaku tulossa

Työllisyyttä ja työvoiman liikkuvuutta (toimintalinja 3) koskeva haku avataan viikolla 18.

Tässä haussa etsitään hankkeita, joilla ylläpidetään ja parannetaan työelämässä olevien henkilöiden fyysistä, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä covid19-kriisin aikana ja sen jälkeen.

Lisäksi haetaan hankkeita, joilla jatkossa voidaan varmistaa työpaikkojen rakenteiden joustavuus poikkeustilanteissa riskienhallinnan keinoin.

Hakuihin voivat osallistua esimerkiksi oppilaitokset, erilaiset järjestöt, tutkimuslaitokset, kunnat, yritykset ja muut oikeuskelpoiset yhteisöt.

Mikä ESR?

Euroopan unioni ohjaa rakennerahastojen tukea jäsenvaltioilleen Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ohjelmien kautta. Ohjelmakaudella 2014 - 2020 Suomi toteuttaa Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -rakennerahasto-ohjelmaa.

Sosiaali- ja terveysministeriö rahoittaa ohjelmassa valtakunnallista hanketoimintaa. STM:llä on kaksi ESR:n valtakunnallista toimenpidekokonaisuutta toimintalinjassa 3 "Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus".

Toimintalinjassa 5 "Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta" STM:llä on kolme toimenpidekokonaisuutta. STM on toimintalinjassa 5 ainoa rahoittaja, jolta voi hakea tukea valtakunnallisiin hankkeisiin.

Lisätietoja

erityisasiantuntija Kati Herranen-Haapaniemi, puh. 0295 163 273
neuvotteleva virkamies Lars Kolttola, puh. 0295 163 266
erityisasiantuntija Henna Leppämäki, puh. 0295 163 132
erityisasiantuntija Irmeli Järvenpää, puh. 0295 163 274
sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]

Sivun alkuun