Hyppää sisältöön
Media

Social- och hälsovårdsministeriet utlyser ESF-projektfinansiering

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 23.4.2020 9.34
Pressmeddelande 101/2020

Social- och hälsovårdsministeriet har öppnat Europeiska socialfondens projektutlysning som gäller social delaktighet och bekämpning av fattigdom (verksamhetslinje 5).

Ansökningen är öppen 22.4.2020–15.6.2020.

Utlysningen gäller projekt eller integrerade projekt som kan förbättra situationen för sårbara grupper under och efter covid19-krisen.

Utlysningen gäller projekt eller integrerade projekt som fokuserar på följande åtgärdsteman:

  • Att stödja den sociala delaktigheten bland personer som är i en svagare ställning på arbetsmarknaden
  • Att stödja välbefinnande och aktiv delaktighet bland unga
  • Att stödja den sociala delaktigheten bland diskriminerade och utsatta befolkningsgrupper

Utlysning av projektfinansiering för upprätthållande av arbetstagarnas funktionsförmåga på kommande

Utlysningen gällande sysselsättning och arbetskraftens rörlighet (verksamhetslinje 3) inleds vecka 18.

Denna utlysning gäller projekt som upprätthåller och förbättrar den fysiska, sociala och psykiska funktionsförmågan hos personer i arbetslivet under och efter covid19-krisen.

Utlysningen gäller också projekt genom vilka man i fortsättningen kan säkerställa flexibiliteten i arbetsplatsernas strukturer under undantagsförhållanden med hjälp av riskhanteringsmetoder.

Projektfinansiering kan sökas av till exempel läroanstalter, olika organisationer, forskningsinstitut, kommuner, företag och andra sammanslutningar med rättsförmåga.

Vad är ESF?

Europeiska unionen styr strukturfondsstöd till sina medlemsstater via Europeiska socialfondens (ESF) och Europeiska regionala utvecklingsfondens (ERUF) program. Under programperioden 2014–2020 genomför Finland strukturfondsprogrammet Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020.

Social- och hälsovårdsministeriet finansierar riksomfattande projektverksamhet inom ramen för programmet. Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för två riksomfattande åtgärdshelheter inom verksamhetslinje 3 ”Sysselsättning och arbetskraftens rörlighet”.

Inom verksamhetslinje 5 ”Social delaktighet och kampen mot fattigdom” har social- och hälsovårdsministeriet tre åtgärdsteman. Inom verksamhetslinje 5 är social- och hälsovårdsministeriet den enda finansiär som man kan ansöka om stöd från för riksomfattande projekt.

Ytterligare information

Kati Herranen-Haapaniemi, specialsakkunnig, tfn 0295 163 273
Lars Kolttola, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 266
Henna Leppämäki, specialsakkunnig, tfn 0295 163 132
Irmeli Järvenpää, specialsakkunnig, tfn 0295 163 274
E-postadresser: [email protected]

Sivun alkuun