ESR:n hankehaku 14.1.2019 – 29.3.2019

Ylhäällä vihreällä teksti Vipuvoimaa. Sen alla mustalla teksti EU:lta 2014 - 2020

Sosiaali- ja terveysministeriö avasi Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankehaun koskien valtakunnallisen erityistavoitteen 7.1 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen toimenpidekokonaisuutta ”Työ, työkyky ja innovaatiot”.

Haussa toivottiin erityisesti hakemuksia hankkeista, joilla parannetaan yritysten ja organisaatioiden työturvallisuutta ja –terveyttä, vaikutetaan positiivisesti työn sisältöihin ja toimintatapoihin, työntekijöiden työkykyyn sekä yrityksen ja organisaation johtamiseen, johtajuuteen ja osallistamiseen.

Lisäksi toivottiin hankkeita, joissa työsuojelun ja työterveyshuollon yhteistyötä kehitetään osana työpaikkojen työntekijöiden turvallisuuden, terveyden ja työkyvyn kehittämistä.
STM toivoo saavansa myös hankehakemuksia, joissa selvitetään ja pilotoidaan uudenlaisia työn tekemisen muotoja ja vaikutuksia työhyvinvointiin.

Uudenlaisia työn tekemisen muotoja ovat esimerkiksi kevytyrittäjyys ja yhteiskunnallinen yrittäjyys sekä muut yrittäjyyden ja palkkatyön muodot.
Hankkeiden tulee olla valtakunnallisia.

Hakuaika oli 14.1.2019- 29.3.2019.  

 

Lisätietoja

Päivi ( STM ) Hämäläinen, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Työ- ja tasa-arvo-osasto / TTO, Toimintapolitiikkayksikkö / TY 0295163590  


Ritva Partinen, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Toimintakyky-tulosryhmä / TOK 0295163330