FI SV EN

ESR:n hankehaku 14.5.2018 – 31.8.2018

Ylhäällä vihreällä teksti Vipuvoimaa. Sen alla mustalla teksti EU:lta 2014 - 2020

Sosiaali- ja terveysministeriö avaa hankehaun Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman ESR-toimintalinjan 3 "Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus" erityistavoitteessa 8.1 Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen (toimenpidekokonaisuus Sukupuolten  tasa-arvoa työelämään).  

Haussa toivotaan erityisesti hakemuksia hankkeista, joilla pyritään purkamaan sukupuolistereotypioita työelämässä, koulutuksessa ja mediassa, edistämään sukupuolivähemmistöjen asemaa työelämässä sekä tukemaan maahanmuuttajanaisten työllistymistä. 

Hankkeiden tulee olla valtakunnallisia. Hakuaika on 14.5.2018 – 31.8.2018.

Lisätietoja

Irmeli Järvenpää, erityisasiantuntija 
STM, Työ- ja tasa-arvo-osasto / TTO, Toimintapolitiikkayksikkö / TY 0295163274  


Annamari Asikainen, erityisasiantuntija 
STM, Työ- ja tasa-arvo-osasto / TTO, Tasa-arvoyksikkö / TASY 0295163232