Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

De striktare begränsningarna för förplägnadsrörelserna fortsätter i fem landskap - I Österbotten lindras begränsningarna

Social- och hälsovårdsministeriet
19.11.2020 14.03
Pressmeddelande

För att förhindra spridningen av coronaviruset begränsas förplägnadsverksamheten i varje landskap enligt det rådande epidemiläget i landskapet. Enligt begränsningsreglerna ska förplägnadsrörelserna i de fem landskap som är i den s.k. accelerationsfasen fortsätta med de begränsningar som är striktare än i de övriga landskapen. Detta gäller landskapen Nyland, Egentliga Finland, Birkaland, Egentliga Tavastland och Österbotten.

Statsrådets förordning om detta träder i kraft den 20 november 2020. 

Österbotten ska nu iaktta samma begränsningar som de andra landskapen i accelerationsfasen 

I landskapet Österbotten har coronasituationen lugnat ner sig såpass mycket att man har övergått från samhällsspridningsfasen till accelerationsfasen. Beslutet baserar sig på de uppgifter som man fått från Vasa sjukvårdsdistrikt och Institutet för hälsa och välfärd. 

Det betyder att förplägnadsrörelserna i Österbotten kan börja iaktta samma restriktioner som förplägnadsrörelserna i de andra landskap som är i accelerationsfasen, dvs. Nyland, Egentliga Finland, Egentliga Tavastland och Birkaland.  

I Österbotten ska serveringen av alkohol således upphöra klockan 22.00 så som i de övriga landskapen i accelerationsfasen. De förplägnadsrörelser vars huvudsakliga verksamhet är att servera alkoholdrycker får hålla öppet klockan 24.00-23.00.  Andra förplägnadsrörelser får hålla öppet klockan 01.00-24.00. Även i landskapet Österbotten är det från och med den 20 november 2020 tillåtet för de andra förplägnadsrörelserna att hålla öppet för förplägnadsverksamhetens kunder i två timmar efter serveringstidens slut.  

I de landskap som är i accelerationsfasen får förplägnadsrörelserna fortsättningsvis ta in bara hälften av det normala antalet kunder.   

Bestämmelserna om de begränsningar som gäller förplägnadsrörelser finns i den temporära 58 a § i lagen om smittsamma sjukdomar, som är i kraft till den 28 februari 2021. Närmare bestämmelser om begränsningarna utfärdas genom förordning av statsrådet. Begränsningen av förplägnadsrörelsers öppettider anges i förordningarna enligt landskap och typ av restaurang.

Syftet med de begränsningar som fastställs utifrån landskapets epidemiläge är att minska de fysiska kontakterna mellan människor i sådana lokaler och situationer där risken för att coronaviruset sprider sig har konstaterats vara stor.  
 
Begränsningarna gäller endast så länge de är nödvändiga, och upphör senast den 15 december 2020. 

Ytterligare information:

Ismo Tuominen, regeringsråd, [email protected] 

Sivun alkuun