Hyppää sisältöön
Media

Pienyritykset tarvitsevat tukea työhyvinvoinnin kehittämiseen

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 28.9.2015 9.55
Tiedote 150/2015

Sosiaali- ja terveysministeriö sekä Työterveyslaitos tiedottavat Pienyrityksillä ja varsinkin mikroyrityksillä on vähän voimavaroja työhyvinvoinnin johdonmukaiseen ja määrätietoiseen kehittämiseen. Myös pienyritysten työhyvinvointiin liittyvä ja lakisääteisiä velvoitteita koskeva tietotaito on puutteellista. Erikokoisten yritysten välillä ei kuitenkaan ole henkilöstön terveyseroja

Nämä tiedot ilmenevät pienyritysten kehittämistä ja työhyvinvointia koskevasta selvityksestä, jonka sosiaali- ja terveysministeriö on teettänyt Työterveyslaitoksella. Selvitys sisältää pienyritysten tilanteen kohentamiseksi seuraavat ehdotukset:

Siirtyminen epämuodollisiin, välittömään vuorovaikutukseen perustuviin toimintatapoihin pienyrityksissä. Välittömällä vuorovaikutuksella on suuri merkitys työhyvinvoinnille ja oman työn hallinnalle.

Työsuojeluhenkilörekisterin käytettävyyden parantaminen, tehokkaampi käyttö sekä valvonta- että tutkimuskäytössä. Pienten yritysten kannalta olisi hyvä kehittää rekisterin ominaisuuksia siten, että rekisteriä ei koeta lakisääteisenä velvoitteena vaan lisäarvoa tuottavana julkisena palveluna.

Tilastotiedon parempi hyödyntäminen ja yhteiskäyttö. Tilastotietoa tuottavat muun muassa Tapaturmavakuutuslaitosten liitto ja Tilastokeskus.

Työsuojeluvalvonnasta saatavien tietojen hyödyntäminen. Aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet keräävät Vera-tietokantaan tietoa niistä kohteista, joita ovat vuosittain tarkastaneet. Näitä tietoja olisi hyödynnettävä tutkimuskäytössä. Vera-tietokannasta voidaan tehdä säännöllisiä tilastoajoja ja hankekohtaisia raportteja.

Työsuojelun vaikuttavuustutkimus, jolla arvioitaisiin säädösten edellyttämiä työsuojelun toimenpiteitä ja niiden toimivuutta erikokoisissa yrityksissä. Tulosten perusteella voitaisiin etsiä tehokkaampia keinoja saattaa pienyritysten toimintaa säädösten edellyttämälle tasolle.

Lisätietoja

Vanhempi asiantuntija Mika Liuhamo, TTL, p. 030 474 8620, [email protected]
Ylitarkastaja Mikko Rissanen, STM, p. 0295 163 287, [email protected]

Sivun alkuun