Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Päihteistä aiheutuvien haittojen ehkäisyä tehostetaan

Sosiaali- ja terveysministeriö
23.4.2015 13.50
Tiedote

Noin 30 vuotta vanha raittiustyölaki korvataan uudella ehkäisevän päihdetyön järjestämistä koskevalla lailla. Lain tarkoituksena on ehkäistä ja vähentää alkoholista, huumeista, tupakasta ja rahapelaamisesta aiheutuvia haittoja.

Kunta vastaa jatkossakin omalla alueellaan ehkäisevän päihdetyön organisoinnista. Kunnan tehtävänä on huolehtia päihdehaittojen vähentämisestä laaja-alaisesti sekä omilla toimillaan että yhteistyössä esimerkiksi poliisin, alkoholi- ja tupakkalain valvontaviranomaisten ja elinkeinoelämän kanssa.

Uuden lain tavoitteena on lisätä terveyden ja hyvinvoinnin tasa-arvoa alueellisesti ja paikallisesti. Samalla pyritään lisäämään ihmisten mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elinympäristöönsä ja omiin elämäntapoihinsa. Uudistuksen myötä huomiota kiinnitetään myös muille kuin päihteiden käyttäjille aiheutuviin haittoihin.

Kunnat saavat jatkossa ohjausta ja tukea laaja-alaisen ehkäisevän päihdetyön järjestämiseen aluehallintovirastoilta sekä valtakunnallisesti Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.  Päihdehaittoja ehkäistään yhteistyössä päihdetyötä tekevien järjestöjen kanssa.

Ehkäisevän päihdetyön tarve on lisääntynyt Suomessa viime vuosina. Alkoholin käytöstä johtuvien haittojen määrä on ennätystasolla, vaikka kulutus on hieman laskenut. Myös tupakoinnin aiheuttamien sairauksien määrä jatkaa kasvuaan ja etenkin nuoret kokeilevat ja käyttävät huumeita entistä enemmän.

Päihdehaittojen ehkäisy ja vähentäminen paitsi lisää ihmisten hyvinvointia, se tuo myös kunnille säästöjä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan alkoholista, huumeista ja tupakasta aiheutuu vuosittain ainakin noin 1,6 miljardin euron välittömät kustannukset yhteiskunnalle. Suurimman osan kustannuksista maksavat kunnat.

Hallitus esitti asiaa koskevien lakien vahvistamista 23. huhtikuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa ehkäisevää päihdetyötä koskeva laki perjantaina. Laki tulee voimaan 1.12.2015.

Lisätietoja

hallitusneuvos Ismo Tuominen, p. 02951 63341

Sivun alkuun