Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Miten genomistrategian toteutuminen näkyisi ihmisten arjessa?

Sosiaali- ja terveysministeriö
24.6.2015 14.06
Uutinen

Suomesta voi tulla genomitiedon hyödyntämisen mallimaa. Terveyspalveluryhmän johtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki sosiaali- ja terveysministeriöstä kertoo videohaastattelussa, mistä genomistrategiassa oikein on kyse.

Tekstiversio haastattelusta:

Mistä genomistrategiassa on kyse?

"Strategiassa on kyse ehdotuksesta, jonka ovat laatineet maan johtavat terveydenhuollon ja lainsäädännön asiantuntijat tarkoituksenaan tuoda niin poliittisten päätöksentekijöiden kuin suuren yleisön tietoon tämä suuri murros, joka genomitiedon käytössä on näköpiirissä. Meidän tulee valmistautua siihen terveydenhuollossa, koulutuksessa ja suuren yleisön informoinnissa."

Miksi tällainen strategia on tehty?

"Lääketiede on kehittynyt viime vuosina niin nopeasti, että tietoa ihmisen perimästä, eli genomista, on saatavissa joko yksittäisten geenien, geeniyhdistelmien tai koko genomin tasolla, tulevaisuudessa rutiiniluontoisesti ja myös taloudellisesti edullisesti. Näitä tutkimuksia myydään jo nyt suoraan yleisölle ja kyse on siitä, että haluamme tämän uuden tiedon laadun koko terveydenhuollon, ja siten koko väestön, käyttöön."

Mitä ehdotetuilla toimilla saavutetaan?

"On ajateltu, että vuoteen 2020 mennessä genomitieto olisi samanlaista tietoa ihmisten terveydestä, terveyteen liittyvistä riskeistä ja sairauksien ominaispiirteistä, kuten mikä tahansa muukin riski- ja diagnostinen tieto tällä hetkellä on. Se edellyttää toimia lainsäädännössä, meidän tietojärjestelmissä, tietovarannoissa sekä ihan käytännön toiminnassa."

Mikä on strategian tärkein asia?

"Tärkeintä on varmasti se, että tämä yhteinen tahtotilan ilmaus on saatu aikaiseksi ja julkistettu. Asiasisällöllisesti pidän tärkeimpänä yhteisen eettisen ja lainsäädännöllisen perustan luomista genomistrategian käytölle. Tähän liittyvät myös tarpeelliset tietojärjestelmä- ja tietosuoja-asiat."

Miten se näkyy ihmisten arjessa, jos genomistrategia toteutuu?

"Toivomme tietysti, että jokaisen tietämys asiasta kasvaa ja pystymme suhtautumaan itse kukin tähän tiedolliseen itsemääräämisoikeuteemme kriittisesti. Genomitieto tulee olemaan aivan tavanomaista terveydenhuollon käytettävissä olevaa taustatietoa ihmisten hyvinvoinnista, terveydestä ja sairauksien laadusta, eli siitä tulee aivan jokapäiväistä arkea käytännön terveydenhuollossa."

Haastattelu: Taina Rihtniemi

Video: Kimmo Vainikainen

Näkökulmat genomistrategia
Sivun alkuun