Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Minister Rehula: Ratificeringen av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är ett framsteg

Social- och hälsovårdsministeriet
12.5.2016 16.44
Nyhet

Finland har ratificerat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och dess fakultativa protokoll den 11 maj. De träder i kraft i Finland 10.6.2016.

”Finland har tagit ett viktigt steg för att försvara och respektera rättigheterna för personer med funktionsnedsättning. Ratificeringen av konventionen främjar även att personer med funktionsnedsättning får vara delaktiga i beslutsfattande som gäller dem själva. Jag tror att ikraftträdandet av konventionen i Finland kommer att hjälpa oss att höja det allmänna medvetandet om rättigheterna för personer med funktionsnedsättning", säger omsorgs- och familjeminister Juha Rehula.

Syftet med konventionen är att främja, skydda och säkerställa alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter fullt och på lika villkor samt främja respekten för människovärdet i fråga om personer med funktionsnedsättning. Med det fakultativa protokollet etableras ett system enligt vilket personer som upplever sina rättigheter kränkta kan klaga.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är det första juridiskt bindande dokument som gäller rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Med konventionen grundas inte nya rättigheter utan redan befintliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning som garanteras i internationella konventioner om mänskliga rättigheter förstärks. Konventionen betonar delaktighet för personer med funktionsnedsättning i allt beslutsfattande som rör dem.

Ratificeringen av konventionen har förutsatt ändringar av lagstiftningen i Finland. Det sista hindret för Finlands ratificering avlägsnades när riksdagen antog lagen om ändring av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda.

Mer information:

Eveliina Pöyhönen, direktör, tfn 02951 63303, [email protected]

Juha Rehula Sipilän hallitus
Sivun alkuun