Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Ministeri Pekonen: Lääkehuoltoa kehitetään pitkäjänteisesti – tavoitteena järkevä lääkehoito

Sosiaali- ja terveysministeriö
16.6.2020 14.26
Kolumni

Lääkehuollon toimivuutta ja lääkkeiden riittävyyttä ja saatavuutta on seurattu huolella koko koronaepidemian ajan. Ilokseni voin todeta, että lääkehuolto on toiminut Suomessa hyvin. Alan toimijoiden yhteistyö on ollut joustavaa ja osaltaan turvannut lääkehuoltoa.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on tehnyt arvokasta työtä kehittämällä lääkkeiden saatavuuteen liittyvää tiedonkeruuta ja raportointia, jotka auttavat lääkehuollon tilannekuvan muodostamisessa. Siitä suuri kiitos.

Hallitus on esittänyt muutoksia lääkelainsäädäntöön lääkkeiden saatavuuden turvaamiseksi myös tulevaisuudessa.

Myös EU:ssa on tehty tiivistä yhteistyötä: EU:n komission juuri julkaistun terveysohjelman tavoitteita ovat mm. lääkkeiden saatavuuden parantaminen ja rajat ylittävien terveysriskien hallinta. Kesäkuun alussa komissio julkaisi tiekartan eurooppalaisesta lääkestrategiasta. Tulevan strategian painopistealueita ovat kansalaisten yhdenvertaisuus lääkkeiden saatavuudessa ja lääkepuutteiden estäminen.

Lääkeasioiden tiekartta viitoittaa alan kehittämistä

Hallitus on sitoutunut kehittämään lääkehuoltoa lääkeasioiden tiekartan mukaisesti. Kehittämistyötä tehdään pitkäjänteisesti ja useamman hallituskauden yli. Lääkkeiden saatavuuden varmistaminen on myös tiekarttaan kirjattu keskeinen tavoite.

Lääkealan uudistamisessa ensisijaista on pitää huolta siitä, että kaikilla on mahdollisuus saada tarkoituksenmukainen lääkehoito. Potilaiden maksurasitusta ei tulla kasvattamaan. Tämä on lääkehuollon kehittämisen lähtökohta.

Lääkehuoltoa kehitetään yhtä aikaa sote-uudistuksen valmistelun ja Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankeen kanssa. Vain siten voimme varmistaa järkevän lääkehoidon toteutumisen terveydenhuoltojärjestelmässämme myös tulevaisuudessa.

Lääkeala uudistuu yhteistyöllä

Alan uudistamisen suunnittelu ja arviointi on tehtävä huolella, ja myös heijastusvaikutukset on otettava huomioon. Lääkkeiden ja palveluiden saatavuus ja järkevä lääkehoito eivät saa vaarantua. Lääkealan tiekartan toimeenpanon seurantaan tullaan perustamaan virkamiehistä koostuva poikkihallinnollinen seurantaryhmä.

Huolelliseen valmisteluun kuuluu myös luottamuksellinen yhteistyö, jota tehdään alan eri toimijoiden kanssa. Tulen kutsumaan sidosryhmien edustajat pyöreän pöydän keskusteluun syksyllä. Toimialan asiantuntemus ja osaaminen ovat arvokasta pääomaa ratkaisujen etsimisessä!
 

Aino-Kaisa Pekonen
sosiaali- ja terveysministeri

Aino-Kaisa Pekonen Lääkeasioiden uudistus
Sivun alkuun