Hyppää sisältöön
Media

Lapsi- ja perhejärjestöt korostivat lapsen etua ja perheiden erilaisuutta perhevapaauudistuksen järjestökuulemisessa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 22.10.2019 11.58
Uutinen

Lapsi- ja perhejärjestöt kertoivat sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekoselle perhevapaauudistusta koskevista toiveistaan kuulemistilaisuudessa 22. lokakuuta. Järjestöjen puheenvuoroissa korostui lapsen edun toteutuminen riippumatta siitä minkälaisessa perheessä hän elää. Järjestöt peräänkuuluttivat erilaisten perheiden yhdenvertaisuutta perhevapaauudistuksessa.

Järjestöjen näkemyksissä oli myös paljon eroja esimerkiksi siinä, kuinka tiukasti lainsäädännöllä pitäisi ohjata perheiden lastenhoitoa koskevia valintoja. Puheenvuoroissa nostettiin esiin muun muassa perhevapaiden pituus yhden vanhemman perheissä, eroisien asema, sateenkaariperheiden kaikkien vanhempien huomiointi, vapaiden nykyistä joustavampi jakaminen vanhempien kesken, mahdollisuus osa-aikaiseen työhön tai opiskeluun perhevapaalla, kotihoidontuen lyhentäminen, laadukkaan varhaiskasvatuksen takaaminen, adoptiovanhempien oikeus hoitovapaaseen, vanhempainpäivärahojen minimitaso, syntyvyyden jyrkkä lasku ja isovanhempien mahdollisuus pitää perhevapaata.

Osa järjestöistä toi esiin pettymyksensä siitä, että lapsi- ja perhejärjestöt eivät ole mukana epävirallisessa kolmikantaisessa työryhmässä, joka valmistelee perhevapaauudistusta. Perhevapaauudistusta valmistellaan yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa, koska perhevapaiden kustannukset katetaan työnantajien, työntekijöiden ja valtion maksuilla. Työn pohjana on kuitenkin lapsi- ja perhejärjestöjen asiantuntemus lasten ja perheiden hyvinvoinnissa. Uudistuksen lapsivaikutukset arvioidaan myös huolella.

Ministeri Pekonen korosti järjestöjen tuottaman tiedon tärkeyttä perhevapaauudistuksen valmistelussa. Kuuleminen ei jää ainoaksi vaan järjestöjä kuullaan myös myöhemmin uudistuksen valmistelun aikana. Epävirallinen työryhmä valmistelee aluksi uudistuksen rungon, jonka pohjalta keskusteluja jatketaan lapsi- ja perhejärjestöjen kanssa.

”Lupaan, että lapsi- ja perhejärjestöt pidetään työssä mukana. Yhteinen tavoitteemme on uudistaa perhevapaajärjestelmää entistä tasa-arvoisemmaksi ja entistä joustavammaksi niin, että se palvelisi mahdollisimman hyvin erilaisia perheitä erilaisissa elämäntilanteissa”, ministeri Pekonen painotti.

Tilaisuudessa puheenvuoron käyttivät

 • Monimuotoiset perheet
 • Sateenkaariperheet ry
 • Lapsiperheiden Etujärjestö ry
 • Isät lasten asialla ry ja Lasten oikeudet ry
 • Mothers in Business MiB ry
 • Suomen Vanhempainliitto
 • Pelastakaa Lapset ry
 • Lastensuojelun Keskusliitto
 • Mannerheimin Lastensuojeluliitto
 • Väestöliitto
 • Palkansaajien tutkimuslaitos
 • Kuntaliitto
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • Lapsiasiavaltuutettu

Mikä on perhevapaauudistus?

Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan hallitusohjelman mukaista perhevapaauudistusta, jonka on tarkoitus tulla voimaan aikaisintaan vuonna 2021.

Uudistuksen tavoitteena on, että

 • perhevapaat ja hoitovastuu jakautuvat perheissä tasaisesti molempien vanhempien kesken,
 • yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työelämässä vahvistuvat ja
 • sukupuolten väliset palkkaerot pienenevät.

Perheiden valinnan ja joustojen mahdollisuuksia perhevapaiden pitämisessä lisätään.

Perhevapaauudistusta valmistellaan ensisijaisesti virkamiestyönä epävirallisessa kolmikantaisessa valmisteluryhmässä. Lapsi- ja perhejärjestöjä sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimijoita kuullaan uudistuksen valmistelussa.

Perhevapaauudistus

Lisätietoja

johtaja Liisa Siika-aho, p. 0295 163 085, [email protected]

Sivun alkuun