Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Lääketietovarannon selvitys valmistumassa: anna palautetta selvitykseen

Sosiaali- ja terveysministeriö
30.11.2020 14.54
Uutinen

Osana pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaista lääkeasioiden tiekartan toimeenpanoa sosiaali- ja terveysministeriö antoi maaliskuussa 2020 Fimealle toimeksiannon tuottaa selvitys keskitetyn lääketietovarannon kehittämisestä. Sosiaali- ja terveysministeriä sekä Fimea toivovat palautteita ja näkemyksellisiä kommentteja selvitysraportin luonnokseen 14.12. mennessä.

Kansallinen lääketietovaranto tarkoittaisi toteutuessaan keskitettyä kansallista tietovarantoa, joka sisältäisi lääkevalmisteiden keskeiset tiedot. Lääkevalmisteen tiedoilla tarkoitetaan muun muassa lääkevalmisteen perustietoja sekä muita valmisteeseen liittyviä tietoja kuten hinta- ja korvattavuus, farmakologiset ominaisuudet, valmisteyhteenvedot sekä erilaiset ilmoitukset ja tiedotteet.

Tällä hetkellä lääkevalmisteita koskeva tieto on hajallaan eri viranomaisten tietovarannoissa. Lisäksi viranomaisten toimintatavat, jotka liittyvät tiedon tuottamiseen, kokoamiseen ja jakeluun, eivät aina vastaa tiedon käyttäjätahojen todellisia tarpeita ja tavoitteita. Lääkevalmisteen tiedonhallinnassa on monia nykytilaa koskevia haasteita, jotka nousevat alueen monivuotisesta kehittämisvelasta. 

Kansallisen lääketietovarannon kehittämistä käsittelevä selvitysraportti koostuu kolmesta osiosta. Ensimmäisessä osassa kuvataan lääkevalmisteeseen liittyvän tiedon hallinnan ja jakamisen nykytila sekä siihen liittyvä ongelmat sekä keskeiset kansalliset ja kansainväliset hankkeet ja strategiat. Toisessa osassa muodostetaan kokonaiskuva siitä, miten nykytilaan liittyviä haasteita voitaisiin parhaiten ratkaista kansallisen lääketietovarannon avulla. Kolmannessa osassa esitetään toimenpide-ehdotukset ja alustava toimenpiteiden kehittämispolku.
 
Lääketietovarannon hyötytavoitteet liittyvät laadukkaan ja käyttäjien tarpeita vastaavan tiedon parempaan saatavuuteen ja saavutettavuuteen. Lähtökohtaisesti lääketietovarannon tietosisältö perustuisi kansainvälisiin standardeihin, luokituksiin ja tietokantoihin.

Samalla lääketietovaranto edesauttaisi lääkemääräysten, järjestelmien, tietokantojen ja muiden aineistojen kansallista ja kansainvälistä yhteentoimivuutta, tiedonvälitystä ja tiedon hyödynnettävyyttä. Tämän vuoksi lääketietovarannon tietosisällöstä tuotettaisiin ja julkaistaan eri asiakastarpeita vastaavia versioita sekä niihin liittyviä tietopalveluita. 

Sosiaali- ja terveysministeriä sekä Fimea toivovat tässä vaiheessa palautteita ja näkemyksellisiä kommentteja selvitysraportin luonnokseen 14.12. mennessä. Kiitämme jo etukäteen annetusta arvokkaista näkemyksistä. Niiden avulla raportti viimeistellään julkaistavaksi. Julkaisun jälkeen Sosiaali- ja terveysministeriö linjaa valmistelun seuraavat vaiheet. 

Linkki kyselyyn Fimean uutisessa.
 

Lisätietoja:

Sari Palojoki, erityisasiantuntija STM (lääkehoidon tiedonhallinnan kehittäminen), p. 0295 163 456
Riikka Vuokko, erityisasiantuntija STM (lääkehoidon tiedonhallinnan kehittäminen), p. 0295 163 600
Piia Rannanheimo, lääketaloustieteilijä, projektipäällikkö, Fimea (lääketietovarantoselvitys), p. 029 522 3517
Milja Piispanen, projektisihteeri, Fimea (kyselyn tekninen tuki), p. 029 522 3311

Sivun alkuun