Hyppää sisältöön
Media

Lääkesäästöjä uusin keinoin

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 6.10.2016 13.30
Tiedote 158/2016

Hallitus esittää lääkesäästöjen toteuttamiskeinoiksi hintakilpailun edistämistä lääkkeiden hinnoittelussa, lääkejätteen vähentämistä, rationaalisen lääkehoidon edistämistä ja lääkkeiden erityiskorvausjärjestelmään tehtäviä muutoksia. Esitetyt muutokset ovat osa valtioneuvoston julkisen talouden suunnitelmaa, jossa on tavoitteena saada 150 miljoonan euron lääkekorvaussäästöt vuodesta 2017 lähtien.

Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle torstaina 6.lokakuuta. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.tammikuuta 2017.

Lääkejätteen vähentämiseksi ja rationaalisen lääkehoidon edistämiseksi muutettaisiin korvattavien valmisteiden toimitusvälejä. Kalliita lääkkeitä korvattaisiin kerralla vain yhden kuukauden tarpeen verran. Peruskorvattavien lääkkeiden osalta potilaan tulisi käyttää aiemmin ostettu erä lähes kokonaan ennen kuin hän voisi ostaa uuden erän ja saada siitä korvauksen.

Diabeteslääkkeistä muut kuin insuliinivalmisteet siirrettäisiin alempaan 65 prosentin erityiskorvausluokkaan. Tämä on sama korvaustaso kuin sepelvaltimotaudissa ja verenpainetaudissa. Insuliinihoito vaikutustavaltaan korvaavana hoitona säilyisi edelleen ylemmässä erityiskorvausluokassa kaikille diabetespotilaille. Erityiskorvausjärjestelmää koskeva muutos toteutettaisiin myöhemmin annettavalla valtioneuvoston asetuksen muutoksella.

Lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi hinnoittelusäännös ensimmäiselle korvattavalle biosimilaarille. Biosimilaarille määriteltäisiin kohtuulliseksi katsottava hintataso suhteessa vastaavaan biologiseen alkuperäisvalmisteeseen. Vastaavasti tarkistettaisiin säännöksiä alkuperäisvalmisteiden tukkuhinnan uudelleen arvioinnista, kun korvausjärjestelmään tulee uusi rinnakkaisvalmiste.

Hintakilpailun lisäämiseksi viitehintajärjestelmää laajennettaisiin rinnakkaistuonti- ja rinnakkaisjakeluvalmisteisiin. Valmisteet säilyisivät kuitenkin hinnanvahvistuksen piirissä. Lisäksi kavennettaisiin lääkelaissa säädettyä hintaputkea.

Uusien ja innovatiivisten lääkkeiden markkinoille tuloa edistettäisiin uudella riskinjakomenettelyllä. Menettelyllä mahdollistettaisiin näiden lääkkeiden hallittu käyttöönotto. Menettely tulisi osaksi korvattavuus- ja hinnanvahvistusmenettelyä. Menettelyä koskevat säännökset olisivat voimassa määräajan.

Lääkekorvaukset ovat osa lakisääteistä sairausvakuutusta ja järjestelmän tehtävänä on turvata Suomen sosiaaliturvaan kuuluville henkilöille sairauden hoidossa tarpeelliset avohoidon lääkkeet kohtuullisin kustannuksin.

Lisätietoja:

johtaja Liisa Siika-aho p. 02951 63085, [email protected]
neuvotteleva virkamies Kirsi Päivänsalo p. 02951 63195, [email protected]

Sivun alkuun