Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Kuntien kiireellisen sosiaalihuollon kustannusten korvaamista koskeva lakiehdotus lausunnolle

Sosiaali- ja terveysministeriö
28.7.2017 14.10
Uutinen

Uusi pykälä koskee kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneen henkilön välttämättömiin sosiaalipalveluihin liittyvien kustannusten jakoa valtion ja kuntien välillä. Kyseessä ei ole uusi tehtävä kunnille.

Maahanmuuton ministerityöryhmä julkaisi 16.12.2016 toimenpidesuunnitelman laittoman maassa oleskelun ehkäisyyn ja hallintaan. Maahanmuuton ministerityöryhmä linjasi, että valtion tulee korvata kunnille kiireellisten sosiaalipalveluiden kustannukset, kun välttämätöntä sosiaalipalvelua on annettu henkilölle, joka on saanut lainvoimaisen kielteisen turvapaikkapäätöksen ja hän ei ole enää vastaanottopalveluiden piirissä. Kiireellisen sosiaalihuollon kustannusten korvaamisessa ei ole kyse uudesta tehtävästä kunnille tai uudesta palvelusta laittomasti maassa oleskeleville, vaan ainoastaan valtion ja kuntien välisestä kustannusten jaosta.

Sosiaali- ja terveysministeriössä on valmisteltu esitystä sosiaalihuoltolain muuttamiseksi, jossa lakiin tulisi uusi pykälä 12 a valtion korvauksesta kunnille kiireellisestä sosiaalipalvelusta. Kunnille korvattaisiin välttämättömänä sosiaalipalveluna henkilölle annettu tilapäinen asuminen ja kustannukset ruoasta ja välttämättömistä lääkkeistä. Pykälän mukainen korvaus maksettaisiin henkilöistä, jotka ovat saaneet kielteisen ja lainvoimaisen päätöksen turvapaikkahakemukseen ja joiden vastaanottopalvelut ovat lakanneet.

Kansaneläkelaitos maksaa kunnille kiireellisen terveydenhuollon kustannukset. Nykyinen järjestelmä on mahdollista laajentaa koskemaan myös kiireellisiä sosiaalihuollon kustannuksia. Esityksessä ehdotetaan lisäksi säädettäväksi sosiaalihuoltolain 12 a §:n 2 momentissa asetuksenantovaltuudesta, jonka perusteella olisi mahdollista antaa valtioneuvoston asetus kustannusten maksamiseen ja hallinnointiin liittyvistä seikoista.

Aluehallintovirastot toteuttivat loppuvuonna 2016 alueellaan seurantakyselyn laittomasti maassa oleskelevien käyttämistä sosiaali- ja terveyspalveluista. Näiden vastausten sekä muiden kunnilta kerättyjen tietojen perusteella on arvioitu henkilöiden palvelutarvetta kokonaisuutena sekä esityksen taloudellisia vaikutuksia. Arvioiden mukaan kuntien menot olisivat yhteensä 5 346 000 euroa vuonna 2018.

Liitteet:

Lisätietoja:

Hallitussihteeri Liisa Holopainen, puh. 0295163593, [email protected] 

STM:n lausuntopyynnöt

Sivun alkuun