Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Kuntainfo: terveydensuojeluviranomaisten on varauduttava koronavirustilanteeseen

Sosiaali- ja terveysministeriö
11.3.2020 15.23
Uutinen

Sosiaali- ja terveysministeriö on ohjeistanut kuntia, ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköitä, aluehallintovirastoja ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoa (Valvira) varautumaan koronavirustilanteeseen. Ohjeen tarkoitus on varmistaa, että terveydensuojeluviranomaiset varautuvat tilanteeseen koko maassa.

Terveydensuojeluviranomaisen tehtävänä on muun muassa antaa ohjausta ja neuvontaa terveydensuojelun näkökulmasta. Tämä koskee myös koronavirusepidemian ennaltaehkäisemistä sekä toimintaa myös mahdollisen epidemian aikana.

Koronavirusinfektioiden ennaltaehkäisyssä on ensiarvoisen tärkeää huolehtia riittävästä hygieniasta.

Terveydensuojeluviranomainen seuraa tilannetta ja antaa neuvoja

Ohjeistus ei tuo kunnan terveydensuojeluviranomaiselle uusia velvoitteita, sillä varautuminen perustuu jo olemassa olevaan lainsäädäntöön eli terveydensuojelulakiin. Terveydensuojeluviranomaisen on tärkeää ottaa huomioon mahdollinen infektioepidemia terveydensuojelulain mukaisessa valvonnassa sekä varauduttava ja seurattava tilanteen kehittymistä.

Vaikka kunnan terveydensuojeluviranomainen ei ole tartuntatautilain mukainen viranomainen, sen tehtävä on osaltaan varmistaa ja valvoa hygieenisiä toimintatapoja. Lisäksi se on ympäristöterveydenhuollon asiantuntija ennaltaehkäisevässä kansanterveystyössä. Nykyisessä koronavirustilanteessa terveydensuojelu tukee tilanteen hallintaa omalla valvonnallaan ja asiantuntemuksellaan.

Valvonnassa on hyvä muistaa, että vaikka uusi koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana ja läheisessä kontaktissa, kaikkia uuden koronaviruksen leviämistapoja ei vielä varmuudella tunneta.

Ohjeita muun muassa hygieniaan ja siivoukseen tämänhetkisen tiedon valossa

Tämänhetkisten arvioiden mukaan uusi koronavirus tuhoutuu herkästi epäsuotuisissa olosuhteissa. Siihen tehoavat tavanomaiset siivous- ja desinfektioaineet, kuten kloori. Virus sietää huonosti korkeita lämpötiloja, korkeaa tai matalaa pH:ta ja auringonvaloa.

Uusi koronavirus on epidemia-alueilta karttuneen tiedon perusteella tarttunut erityisen herkästi suljetuissa tiloissa, joissa on oleskellut samaan aikaan paljon ihmisiä. Tämänhetkisen tiedon mukaan virus leviää erityisesti pisaratartuntana. Jos alueella on todettu tautitapauksia, yleisötapahtumissa voi olla kohonnut riski taudin leviämiseen.

Myös Suomessa esimerkiksi yleisötapahtumien järjestäjien on otettava huomioon mahdolliset tartuntatautiriskit ja niiden torjunta.

Uudelta koronavirukselta voi suojautua samalla tavoin kuin muiltakin hengitystieinfektioilta. On tärkeää huolehtia hyvästä käsihygieniasta ja oikeasta yskimistavasta. Suu-nenäsuojuksesta ei ole hyötyä, ellei henkilöllä itsellään ole hengitystieinfektion oireita.

Riski koronaviruksen leviämiseen juomaveden välityksellä on tämän hetkisen tiedon perusteella erittäin pieni. Raakavesien saastuminen (kontaminoituminen) viruksilla jäteveden tai suoraan ulosteiden tai yskösten välityksellä on epätodennäköistä.

Jos vesilaitoksen raakaveteen päätyisi koronaviruksia, vedenkäsittely, erityisesti desinfiointi kloorilla, UV-valolla ja/tai otsonilla, tuhoaa virukset oletettavasti tehokkaasti. Ohjeistus perustuu Maailman terveysjärjestön (WHO) ohjeisiin.

Nyt annettu Kuntainfo 2/2020 täydentää sosiaali- ja terveysministeriön 4. maaliskuuta antamaa ohjeistusta kunnille, kuntayhtymille, sairaanhoitopiireille ja aluehallintoviranomaisille varautumisesta koronavirustilanteessa (Kuntainfo 1/2020). Tarvittaessa ohjeistusta päivitetään tilanteen muuttuessa.

Lisätietoja:

Johtaja Jari Keinänen, STM, p. 02951 63311

Kuntainfo
Sivun alkuun