Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Kokeiluhanke toi edistysaskelia asiakasohjaukseen ja ikäihmisten kotiin annettaviin palveluihin

Sosiaali- ja terveysministeriö
14.2.2019 12.00
Tiedote 27/2019

Hallituksen kärkihankkeessa on parin vuoden ajan kehitetty ikäihmisten kotihoitoon uusia toimintamalleja ja kotona asumista tukevia palveluja. Kärkihankkeen tuloksena ikäihmisten asiakas- ja palveluohjauksen toimintamalli toimii jo viidessä maakunnassa ja valmiudet palveluohjauksen käyttöön ottoon on luotu koko maahan. Kärkihankkeen loppuseminaari pidettiin 14. helmikuuta Finlandia-talolla.

Ikäihmisten kotihoitoon uusia ratkaisuja

Kärkihankkeen käytännön toteutuksesta vastasivat maakunnissa toimivat muutosagentit ja lisäksi toteutettiin kahdeksan maakunnallista kokeilua. Kokeiluhankkeiden loppuraportit on julkaistu sosiaali-ja terveysministeriön verkkosivuilla.

Kolme kokeilua liittyi ikäihmisten asiakas- ja palveluohjaukseen, jossa kaikissa luotiin yhden yhteydenoton malli, esim. yksi yhteinen puhelinnumero maakunnassa. Asiakas- ja palveluohjauksen toiminta sisältää neuvontaa, ohjausta, palvelutarpeenarvioinnin ja päätösten prosessin sekä palveluiden koordinoinnin, jos asiakas tarvitsee paljon palvelua. Asiakas- ja palveluohjauksen tietojärjestelmiä kehitettiin kansallisten linjausten mukaisesti.

Kolme maakunnallista kokeilua Keski-Suomessa, Lapissa ja Pohjois-Karjalassa liittyi toimivan kotihoidon käyttöönottoon. Niissä saatiin kehitettyä toimivia käytäntöjä erityisesti akuuttitilanteiden ratkaisemiseen sekä toimintakykyä ylläpitävään ja erilaisia kuntoutumisen malleja lisäävään toimintaan. Yöaikaan annettavaa palvelua lisättiin ja henkilöstö otettiin mukaan kehittämiseen. Erityisesti on edennyt kotikuntoutus, joka etenee muissakin maakunnissa.

Perhehoitajien määrä lisääntyy ja tukee kaikenikäisten omaishoitoa

Kärkihankkeen toisena tavoitteena oli kehittää kaikenikäisten omaishoitoa. Hyväksi havaittuja ja toimivia omaishoidon malleja onnistuttiin juurruttamaan kokeiluihin osallistuvissa maakunnissa, erityisesti Etelä-Savossa ja Varsinais-Suomessa osaksi maakunnallista kokonaisuutta esimerkiksi omais- ja perhehoidon keskuksiin.

Ikäihmisten perhehoito lisääntyi sekä Etelä-Savossa, Etelä-Karjassa ja Pohjois-Karjalassa ja erityisesti kiertävien perhehoitajien määrä lisääntyi. Kiertävät perhehoitajat toimivat omaishoitajien vapaiden sijaistajina.

Vaikka iäkkäiden perhehoito on vielä melko harvinaista, kärkihankkeen aikana perhehoidossa olevien iäkkäiden määrä kaksinkertaistui. Vuonna 2017 heitä oli yhteensä 729 ja määrä lisääntyi edelleen vuoden 2018 aikana.

Omais- ja perhehoidon mallit ja omais- ja perhehoidon monitoimijakeskus Omatori jatkavat toimintaansa myös kärkihankkeen jälkeen.

Omais- ja perhehoidon kehitystä arvioitiin laajassa omais- ja perhehoidon jaoksessa. Jaoksen pohdintojen perusteella julkistettiin 14.2.2019 Omais- ja perhehoidon kehitys vuosina 2015–2018 - raportti

Maakunnallinen muutosagenttiverkosto osoittautui hyväksi keinoksi levittää ja viedä eteenpäin kärkihankkeen keskeisiä teemoja. Muutosagentit työstivät jokainen omaan maakuntaansa ikäihmisten palvelukokonaisuuden suunnitelman, jonkae pohjalta maakunnallista työtä voidaan viedä eteenpäin.

Hallituksen kärkihanke kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaiken ikäisten omaishoitoa (I&O) toteutettiin vuosina 2016 – 2018. Hallitus rahoitti kärkihanketta yhteensä 27 miljoonalla eurolla. Kärkihankkeen isoina tavoitteina olivat ikäihmisten ja omais- ja perhehoitajien ja – hoidettavien yhdenvertaisuus, parempi palvelujen koordinaatio ja kustannusten kasvun hillitseminen.

Lisätietoja

Hankepäällikkö Satu Karppanen, p. 02951 63549, etunimi.sukunimi(at)stm.fi
Projektipäällikkö Anja Noro. p. 0295 163 006, etunimi.sukunimi(at)stm.fi
Neuvotteleva virkamies Anne-Mari Raassina, 0295 163 405, etunimi.sukunimi(at)stm.fi


• Koti- ja omaishoidon uudistus (I&O-kärkihanke)

• Omais- ja perhehoidon kehitys vuosina 2015-2018. Päätelmät ja suositukset jatkotoimenpiteiksi. Sosiaali- ja terveysministeriön muistioita ja raportteja 61/2018

• Kokeiluhankkeiden raportit löytyvät sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilta ja tiedotteesta 12.2.2019

Sivun alkuun