I&O-kärkihankkeessa julkaistuja raportteja

Tälle sivulle on koottu koti- ja omaishoidon uudistuksen eli I&O-kärkihankkeen aikana ilmestyneet raportit.

Valtakunnalliset raportit

Alueellisten hankkeiden raportit

THL:n tekemät tutkimukset ja selvitykset

Kaikki I&O-kärkihankkeessa tehdyt tutkimukset ja selvitykset vanhuspalveluista on koottu THL:n sivulle.