I&O-kärkihankkeessa tehtyjä julkaisuja ja selvityksiä

Tälle sivulle on koottu koti- ja omaishoidon uudistuksen eli I&O-kärkihankkeen aikana ilmestyneet julkaisut.

STM:n raportit

Maakunnnalliset raportit

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on vastannut koti- ja omaishoidon uudistukseen liittyvästä tutkimuksesta.

THL:n julkaisuja ja selvityksiä