Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Keskustelua lääkityslistan ensivaiheen käyttöönotosta ja selvitysten etenemisestä - lääkeasioiden uudistuksen koordinaatioryhmä kokoontui

Sosiaali- ja terveysministeriö
29.9.2021 10.10
Uutinen

Lääkeasioiden uudistuksen poikkihallinnollinen koordinaatioryhmä kokoontui syyskauden ensimmäiseen kokoukseensa 2.9.2021. Koordinaatioryhmän alaisten jaosten työskentely on vilkasta ja valmistelun etenemistä seurataan säännöllisesti syksyn mittaan. Alla kolmen eri jaoksen kuulumisia.

Lääkehoidon ohjaus- ja rahoitusjaos on aloittanut työskentelynsä keväällä 2021. Jaos on päivittänyt työsuunnitelmaansa kesän aikana. Ensivaiheessa jaoksen työ keskittyy niihin lääkehoidon ohjauksen ja rahoituksen kehittämisen osakokonaisuuksiin, joissa kehitetään lääkehoitojen kansallista arviointitoimintaa sekä lääkkeiden elinkaaren nykyistä tehokkaampaa hyödyntämistä. Jaos on käynnistämässä selvityksiä mm. laitoshoidossa käytettävien lääkkeiden arvioinnin sekä lääkkeiden viitehintajärjestelmän kehittämistarpeista sekä lääkehoidon ohjauksesta uusissa sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteissa.   

Lääkeasioiden tiedonhallinnan jaoksen osalta useat selvityskokonaisuudet etenevät rinnakkain. 
Lääkityslistan tekninen valmistelu etenee suunnitellussa aikataulussa, ja ensimmäiset käyttöönottovaiheet mahdollistava hallituksen esitys on tavoitteena saattaa lausunnoille vuodenvaihteessa. Lääkityslistan hallituksen esityksen sekä lääkityslistan eri vaiheiden käyttöönottoaikataulujen tiimoilta ollaan järjestämässä syksyn kuluessa erillisiä sidosryhmätilaisuuksia.

Tiedonhallinnan jaos edistää laaja-alaisessa yhteistyössä myös keskitetyn lääketietovarannon toimintaedellytysten selvittämistä. Työ on etenemässä ratkaisukuvauksen laatimiseen. Lisäksi ollaan käynnistämässä lääkehoidosta ja -huollosta kertyvän tiedon kehittämistarpeita kartoittava selvitystyö.

Apteekkijaos on kuullut sidosryhmiä vähittäisjakelun tavoitteiden ja tehtävien osalta 26.8.2021 järjestetyssä etätilaisuudessa. Apteekkijaoksen selvityksen on tavoitteena valmistua vuodenvaihteessa 2022-2023. Selvitys toteutetaan kokonaisuutena, sillä toimialan muutokset ovat vahvasti keskinäisriippuvaisia toisistaan. Sidosryhmiä onn tarkoitus kuulla jatkossakin apteekkijärjestelmään liittyvissä tilaisuuksissa. 

Koordinaatioryhmä kokoontuu seuraavan kerran lokakuussa.

Lisätietoja: 

erityisasiantuntija Riikka Vuokko, p. 0295 163600, [email protected] (tiedonhallinnan jaos)
erityisasiantuntija Anne Hautala, p. 0295 163 703, [email protected] (apteekkijaos)
erityisasiantuntija Lauri Pelkonen, p.  0295 163 218, [email protected] (ohjaus- ja rahoitusjaos)
erityisasiantuntija Elina Asola, p. 0295163437, [email protected] (uudistuksen koordinointi)

Lääkeasioiden uudistus
Sivun alkuun