Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Henkilökohtaisen budjetin kokeilussa kuullaan asiakasta – perustana palvelutarpeen arviointi ja asiakasohjaus

Sosiaali- ja terveysministeriö
18.4.2019 10.26
Uutinen

Etelä-Karjalan Eksotessa kotihoidon asiakas voi saada käyttöönsä henkilökohtaisen budjetin, jonka avulla palvelut saa valita yksityisiltä palveluntuottajilta. Budjetin sisältämät palvelut määritellään yhdessä ammattilaisten kanssa ja asiakkaan tarpeita kuullaan tarkasti.

Eri alojen asiantuntijat arvioivat palvelutarvetta

Eksoten kokeilussa henkilökohtaista budjettia tarjotaan palvelutarpeen arvion jälkeen vanhus- ja vammaispalvelujen asiakkaille. Budjetti voidaan ottaa käyttöön, jos asiakas kykenee itse tai jonkun avustuksella hallinnoimaan sen käyttöä. Eksotessa esimerkiksi kotihoidon asiakkaat ovat olleet kiinnostuneita kokeilemaan budjetin käyttöä.

Kotihoidon palvelutarve arvioidaan moniammatillisesti tiimissä, jossa työskentelee fysioterapeutteja, sairaan- ja terveydenhoitajia sekä sosionomeja. Asiakkaan toimintakykyä ja hänen kokemustaan omasta terveydentilastaan selvitetään keskustelujen ja mittareiden avulla. Näin asiakkaan palvelukokonaisuuteen valikoituvat juuri ne palvelut, joita hän tarvitsee.

Kokeilussa henkilökohtainen budjetti koostuu palveluseteleistä. Budjetin arvo lasketaan asiakkaan tarvitsemien palvelujen perusteella. Palveluseteleillä asiakas voi hankkia asiakassuunnitelmansa mukaista tukea yksityisiltä palveluntuottajilta.

Kuntouttava arviointijakso tarkentaa palvelutarpeen – mobiilisovellus apuna

Kotihoidon alkamista edeltää Eksotessa kuntouttava arviointijakso, jonka aikana selvitetään huolellisesti asiakkaan tarpeet ja kuntoutetaan häntä omien tavoitteidensa mukaan. Itse asiassa moni asiakkaista kuntoutuukin niin, että pärjää vielä ilman kotihoitoa.

Palvelujen tarvetta arvioiva tiimi käyttää työvälineenään mobiilisovellusta, jonka avulla selvitetään asiakkaan toimintakykyä kotioloissa. Kotona kirjattu tieto siirtyy reaaliaikaisesti potilastietojärjestelmään ja tiedon kirjaamiseen kuluva aika vähenee. Tulossa on myös mobiilisovellukseen liitettävä mittari, jolla selvitetään erityisesti asiakkaan omaa kokemusta hänen kokonaisvaltaisesta tilanteestaan.

Asiakas saa tukea valintojen tekemiseen

Asiakkaan valintojen tukemiseksi ja sopivien palvelujen järjestämiseksi tarvitaan palveluohjausta. Ohjausta on monen tasoista: osa ei tarvitse varsinaista asiakasvastaavaa tuekseen, mutta osa kaipaa yksilöllistä tukea.

Asiakkaan tilanteen seuranta, palvelujen yhteensovittaminen sekä yhteistyö niin asiakkaan kuin palveluntuottajan kanssa edellyttävät asiakasvastaavalta syvällistä osaamista. Tähän tarvitaan myös henkilöstön koulutusta. Eksotessa henkilöstö on osallistunut koulutuksiin aktiivisesti ja näyttää siltä, että budjetti koetaan hyvänä keinona järjestää asiakkaan palvelut.

Ei sote-kieltä esitteisiin

Asiakkaat tarvitsevat tuekseen selkeitä ohjeita, mikä edellyttää henkilöstöltä hyviä viestintätaitoja. Lisäksi tarvitaan kirjallista ohjemateriaalia, jota Eksotessa on laadittu kokemusasiantuntijoiden kanssa.

Kokemusasiantuntijat ovat antaneet kritiikkiä esimerkiksi siitä, että esitteissä käytetään ”sote-kieltä”, joka ei ole asiakkaalle ymmärrettävää. Kommenttien pohjalta materiaaleja on pystytty parantamaan.

Kaiken kaikkiaan henkilökohtaisen budjetin käyttöä kokeilleet asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä: he ovat löytäneet tarvitsemansa palvelut ja saaneet vaikuttaa niihin. Asiakkaiden tarpeet on pystytty ottamaan huomioon ja heidän tilannettaan on tarkasteltu kokonaisuutena.

Eksotessa jatketaan henkilökohtaisen budjetin käyttöä ja kehittämistä yhdessä asiakkaiden kanssa ainakin kuluvan vuoden lokakuuhun asti, jolloin STM:n rahoittama palvelusetelikokeilu päättyy. Eksotessa on halu jatkaa henkilökohtaisen budjetin käyttämistä ja kehittämistä myös kokeilun päättymisen jälkeen.

Lisätietoja:

eOhjat-hankkeen projektipäällikkö Anna Behm, Eksote, p. 040 651 1833, [email protected]
hankepäällikkö Vuokko Lehtimäki, STM, p. 0295 163 256, [email protected]
 

Henkilökohtaisen budjetin käyttöä testataan osana STM:n rahoittamaa palvelusetelikokeilua, jossa kerätään oppia sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapaudesta. Kokeiluhankkeita on käynnissä eri puolilla Suomea ja ne toteutetaan nykyisen palvelusetelilain mukaisesti. Kokeilut jatkuvat lokakuuhun 2019 asti. Lue lisää palvelusetelikokeilusta: stm.fi/palvelusetelikokeilu.

Sivun alkuun