Hyppää sisältöön
Media

Hallitus esittää apteekkitoimintaan muutoksia

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 13.7.2018 11.15
Tiedote 108/2018

Hallitus esittää lääkelakiin muutoksia, joilla tuettaisiin apteekkipalveluiden ja lääkkeiden saatavuutta.

Hallitus antoi lääkelain ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta annetun lain muutoksia koskevan esityksensä eduskunnalle 13. heinäkuuta. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1. lokakuuta 2018.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen (Fimea) mahdollisuuksia uusien apteekkien perustamiseen laajennettaisiin siten, että apteekkien määrää voitaisiin selvästi lisätä. Jatkossa apteekin perustamiseen vaikuttaisi nykyistä laajemmin apteekkipalveluiden tarve lääkkeiden saatavuuden turvaamisen lisäksi. Lisäksi Fimea voisi päättää apteekin perustamisesta sosiaali- tai terveydenhuollon toimintayksikön yhteyteen.

Apteekkien haku- ja myöntämiskäytäntöjä yksinkertaistettaisiin ja nopeutettaisiin apteekkien omistajanvaihdoksia. Apteekkilupaa myönnettäessä otettaisiin huomioon hakijan mahdolliset rikostuomiot.

Hallitus esittää, että sosiaalihuollon palveluasumisen yksiköllä olisi jatkossa oikeus ylläpitää rajattua yhteiskäyttöön tarkoitettua lääkevarastoa asukkaiden ennakoimattomia tai tilapäisiä lääkitystarpeita varten.

Lisäksi sääntelyä muutettaisiin vastaamaan Euroopan unionin lääkkeiden hyviä tuotantotapoja, lääkkeiden haittavaikutusten ilmoittamista ja tietosuojaa koskevaa sääntelyä.

Fimea voisi jatkossa tehostaa tarkastuksissa annettujen määräysten toteuttamista sakon uhalla. Mahdollisuus määrätä uhkasakko koskisi kaikkia lääkelain toimintoja. Lisäksi Fimealle annettaisiin oikeus sulkea apteekki väliaikaisesti, jos apteekkitoiminnan jatkaminen saattaisi aiheuttaa vakavan uhan potilasturvallisuudelle. Fimean oikeus periä maksuja suorittamistaan tarkastuksista vahvistettaisiin laissa.

Hallituksen nyt antamalla esityksellä toteutettaisiin eräät hallituksen apteekkityöryhmän keväällä 2017 tekemät linjaukset apteekkitoiminnan kehittämisestä. Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan toimenpiteitä myös muiden linjausten toteuttamiseksi.

Lisätietoja

erityisasiantuntija Merituuli Mähkä, p. 0295163575, [email protected]

ylijohtaja Markku Tervahauta, p. 02951 63167, [email protected]

Sivun alkuun