Hyppää sisältöön
Media

Hallituksen esitys täsmentäisi oppilas- ja opiskelijahuoltolakia ja varmistaisi alueellisen yhteistyön toteutumista opiskeluhuollossa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 17.2.2022 13.27
Tiedote
Terveydenhoitaja ja oppilaita

Oppilas- ja opiskelijahuoltolakia koskevat muutokset esitettiin valtioneuvoston istunnossa 17.02.2022. Esitys liittyy sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen, jonka yhteydessä opiskeluhuoltopalvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueille. Hallituksen esityksen tavoitteena on varmistaa kunnan, muiden koulutuksen järjestäjien ja hyvinvointialueen välinen yhteistyö opiskeluhuollossa.

Esityksen mukaan oppilas- ja opiskelijahuoltolakia, terveydenhuoltolakia, korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta annettua lakia, sosiaalihuoltolakia sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annettua lakia täsmennettäisiin vastaamaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta. Hyvinvointialueen olisi muodostettava alueellinen opiskeluhuollon yhteistyöryhmä alueensa koulutuksen järjestäjien kanssa. Koulutuksen järjestäjillä sekä hyvinvointialueilla tulisi myös olla yhteistyössä laaditut opiskeluhuoltosuunnitelmat opiskeluhuollon kokonaisuuden toteuttamiseksi.

Oppilaiden ja opiskelijoiden palvelujen saantia ehdotetaan parannettavaksi laajentamalla oppilaitoksen henkilöstön yhteydenottomahdollisuus kaikkiin opiskeluhuoltopalveluihin. Terveydenhuoltolakiin lisättäisiin myös säännökset opiskeluhuoltopalveluista, joissa muun ohella turvattaisiin opiskeluhuoltopalvelujen lähipalveluperiaate. 

Lisäksi oppilaiden ja opiskelijoiden henkilötietojen suojaa ehdotetaan parannettavaksi täsmentämällä säännöksiä, jotka koskevat opiskeluhuollon rekistereitä, henkilötietojen käsittelyä sekä opiskeluhuoltopalveluissa muodostuneiden tietojen salassapitoa. Ehdotuksen mukaan kuraattorien ja psykologien asiakasasiakirjojen tallentamiselle valtakunnalliseen arkistointipalveluun säädettäisiin siirtymäaika. Opiskeluhuoltopalvelujen sisältöihin ei ehdoteta muutoksia.

Ehdotetut lait tulisivat voimaan 1.1.2023.

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Arja Ruponen, sosiaali- ja terveysministeriö
[email protected]

Sivun alkuun