Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Ensihoitopalvelu tarvitsee kansallisen tietovarannon

Sosiaali- ja terveysministeriö
10.6.2016 14.23
Uutinen

Ensihoito on tärkeä osa sosiaali- ja terveyspalveluja ja sen pitää toimia verkottuneesti nykyistä paremmin muiden kansallisten turvallisuustoimijoiden kanssa. Lisäksi maahan on välttämätöntä luoda kansallinen ensihoitopalvelun tietovaranto, katsotaan sosiaali- ja terveysministeriön teettämässä selvityksessä.

Selvityksessä on ensimmäistä kertaa arvioitu näin laajasti ensihoidon tehtäviä. Selvityksen perustana ovat maan kaikki hätäkeskuksista tulleet ensihoitotehtävät viiden vuoden ajalta.  Ensihoitopalvelu on erittäin keskeinen hätäkeskustoimija, ja hätäkeskusten toiminta vaikuttaa merkittävästi terveydenhuollon potilasvirtoihin ja päivystysresurssien käyttöön.

Selvityksen keskeinen johtopäätös on se, että maahan on välttämätöntä luoda kansallinen ensihoitopalvelun tietovaranto. Nykyisin Suomessa ei pystytä tuottamaan valtakunnallisesti ensihoidon keskeisiä tunnuslukuja. Sen takia ei voida myöskään arvioida luotettavasti järjestelmässä tapahtuneita muutoksia. Kansallisesti ei ole tiedossa edes ensihoidon kohtaamien potilaiden kokonaislukumäärä.

Ensihoidon kansallinen tietovaranto on edellytys sille, että resurssien käyttöä voidaan suunnitella ja ohjata tarkoituksenmukaisesti ja reaaliaikaisesti tulevilla yhteistyöalueilla ja kansallisesti. Tietovarantoon pitää kerätä ensihoitoa kuvaavat kansalliset operatiiviset tiedot (hätäkeskustietojärjestelmä, viranomaisten kenttäjärjestelmä). Lisäksi niihin on yhdistettävä kansallisesti kerätyt potilastiedot (kansallinen ensihoitokertomus, potilastiedon arkisto).

Ensihoito nähtävä ihmisten lähipalveluna

Selvityksen mukaan ensihoitopalvelun suunnittelussa pitää ottaa huomioon sekä tehtäväkentän muutokset että tarve verkottua nykyistä paremmin muiden sosiaali- ja terveydenhuollon lähipalvelujen kanssa.

Tilastojen perusteella ensihoito ei enää palvele pelkästään hätätilapotilaita, vaan yhä useammin laajaa päivystyspotilaiden kirjoa. Muun muassa hoivakodeissa asuvat ja kotihoidon piirissä olevat ikäihmiset ovat suuri osa asiakaskuntaa.

Sote-uudistuksen tavoitteena on, että ensihoito on ihmisten kotiin tuotava lähipalvelu. Potilaita ei tarvitse aina kuljettaa sairaalaan tai terveyskeskukseen hoidon arviota varten, kun ensihoito arvioi ja aloittaa hoidon jo kotona. Potilas voidaan tarvittaessa ohjata myös muualle kuin lääkäripäivystyksen piiriin.

Selvitys suosittelee sosiaali- ja terveystoimen päivystystoiminnan johto- ja koordinaatiokeskusten perustamista tulevalle viidelle yhteistyöalueelle. Tämä on välttämätöntä tehtävien riskinarvioinnin ja voimavarojen tarkoituksenmukaisen käytön kannalta.  

Näihin keskuksiin keskitettäisiin myös kansalaisten terveydenhuollon puhelinneuvonta ja -ohjaus. Terveydenhuollon ammattilaisten puhelinneuvonta parantaisi tarkoituksenmukaista resurssien käyttöä sekä palvelisi kansalaisia tarkoituksenmukaisen palvelun saamisessa.

Selvityksen tekemiseen osallistuivat myös FinnHems Oy, sairaanhoitopiirejä ja Hätäkeskuslaitos.

Valtakunnallinen selvitys ensihoitopalvelun toiminnasta: Väliraportti 2 (STM:n raportteja ja muistioita 2016:40)

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Lasse Ilkka, STM p. 0295 163995, [email protected]i
Johtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki,  STM, p. 02951 63382,[email protected]

Sivun alkuun