Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Asiakkaiden valinnanvapauden kokeilut ovat lähteneet hyvin liikkeelle

Sosiaali- ja terveysministeriö
18.5.2017 17.50
Tiedote 76/2017

Sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapauden toteuttamisen toimintamalleja kokeillaan viidessä kokeiluhankkeessa. Nyt kokeiluja on mahdollista laajentaa myös suunhoitoon.

Ensimmäisenä kokeilu käynnistyi tammikuussa Ylä-Savossa ja viimeisenä kokeiluna asiakkaiden valinnoille aukeaa väestöpohjaltaan laajin alue eli Keski-Uusimaa. 

Kokeiluissa asiakas valitsee haluamansa palveluntuottajan ja maksaa samansuuruisen asiakasmaksun tuottajasta riippumatta. Palveluntuottaja saa asiakkaistaan kiinteän maksun eli niin kutsutun kapitaatiokorvauksen. Yhteisten toimintaperiaatteiden lisäksi hankkeet kokeilevat toisistaan poikkeavia ja täydentäviä sisältöjä ja toimintamalleja. Esimerkiksi palvelukokonaisuudet ja palveluntuottajien korvausmallit vaihtelevat hankkeittain. Kullekin hankkeelle on myös asetettu erityistehtävä, josta se tuottaa tietoa sekä muille hankkeille että valinnanvapauslainsäädännön kehittämiseen.

Meneillään oleviin kokeiluihin on mahdollista ottaa mukaan myös suun terveydenhuollon suoran valinnan palvelut.  Lääkintöneuvos Anne Nordblad kertoo videolla, miten kokeiluhankkeet voivat tehdä suunnitelman kokeilujen laajentamiseksi hammashoitoloihin ja saada kokeilua varten erillistä rahoitusta sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Kokeilut tuottavat tietoa valinnanvapauden toteuttamisen tueksi

Kokeiluissa kerätään tietoa monesta eri näkökulmasta: asiakkaiden käyttäytymisestä ja kokemuksista, palveluntuottajien toiminnasta, palveluiden toteutumisesta ja laadusta, palvelujen kustannusvaikuttavuudesta, eri korvausmallien toimivuudesta, valinnanvapausmallin riskeistä, henkilöstön kokemuksista sekä ICT-ratkaisujen toimivuudesta. Kokeilualueilta saadaan tietoa myös maakunnan järjestämistehtävän hoitamisen pohjaksi. 

Käynnistysvaiheen kokemuksissa ovat korostuneet erityisesti voimassa olevaan lainsäädäntöön, eri asiakasryhmien ohjaukseen ja neuvontaan, sosiaaliohjauksen sisältöön ja toimintamalliin sekä tietojen ja tietojärjestelmien käyttöön liittyvät asiat.

  • Asiakkaiden ei ole ollut helppoa ymmärtää palvelujen suoran valinnan toimintamallia ja siksi asiakkaiden neuvontaan ja ohjaukseen pitää panostaa kaikissa palveluprosessin vaiheissa.
  • Sosiaaliohjaukselle on tarvetta ja sen sisällölliselle laajentamiselle olisi kysyntää, mikäli lainsäädännöllisiä esteitä voidaan ratkaista.
  • Palveluntuottajan vaihtaminen on kiinnostanut erityisesti työikäisiä sekä lapsiperheitä, mikä ei vastaa yleisimpiä ennakko-odotuksia siitä, että paljon palveluja tarvitsevat olisivat halukkaimpia vaihtajia.
  • Kapitaatiokorvausmalli vaikuttaa toimivan hyvin ja halukkaita palveluntuottajia on saatu jokaiseen kokeiluun. Lisäksi uusien tuottajaehdokkaiden kanssa neuvotellaan kaikilla kokeilualueilla.
  • Kilpailuasetelmasta huolimatta sosiaali- ja terveydenhuollon julkisten ja yksityisten toimijoiden välille on muodostunut uudenlaista kumppanuutta, jolla on voitu kehittää asiakkaiden saamia palveluja ja niiden toimintamalleja.

Kokemuksia kerätään myös valinnanvapauden tietojärjestelmiä varten

Valinnanvapausmallin toteuttamisessa tarvittavaa tietojärjestelmäkokonaisuutta ei ole ollut missään valmiina, joten ICT-ratkaisujen suunnittelu ja toteutus ovat vaatineet runsaasti työtä ja ennakoitua enemmän aikaa kokeilun käynnistämisessä. Tämä kokemus on arvokasta pysyvän valinnanvapausmallin tarvitseman IT-ympäristön suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi. Kokeiluhankkeiden edustajat osallistuvat myös valinnanvapausmallin kokonaisarkkitehtuuri -projektiin. Projektissa tuotetaan ehdotuksia valinnanvapauden toteuttamiseen tarvittavista IT-ratkaisuista ja -palveluista. 

Kokeiluja arvioidaan

Kokeilujen varsinainen arviointi tehdään erikseen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on kehittänyt palvelusetelikokeilun arviointikehikon yhdessä kokeiluhankkeiden kanssa ja arvioinnin  toteuttajaksi on kilpailutuksen jälkeen valittu  Owal Group. Arvioinnin tuloksia julkaistaan palvelusetelikokeilun verkkosivuilla säännöllisesti hankkeen aikana.

Tutustu tarkemmin

Lisätietoja 
Johtaja Annakaisa Iivari, STM,  p. 02951 63371, [email protected]
Lääkintöneuvos Anne Nordblad, STM, p. 02951 63387 [email protected]

Sivun alkuun