Suun terveydenhuollon palveluseteli

Projekti rajautuu aikuisten suun terveydenhuollon palvelusetelikokeiluun. ”Suu kuntoon” -toimintamallin tavoitteena on:

  • yksinkertaistaa suun terveydenhuollon palvelusetelien käytön toimintamallia
  • yhtenäistää suun terveydenhuollon palvelusetelikäytön toimintamalleja
  • tuottaa kuvaus keskeisistä elementeistä, jotka liittyvät palvelusetelien käyttöön ja toimintamalleihin (asiakkaat, järjestäjät, tuottaja) 
  • luoda ketterämpi toimintamalli suun terveydenhuollon palvelusetelien käyttöönottoon
  • jakaa ja jalkauttaa hyviksi todettuja käytäntöjä

Vuoden 2016 aikana osahankkeessa arvioitiin suun terveydenhuollon palvelusetelikäyttöön liittyvän hallinnollisen työn sujuvoittamista ja luotiin yhtenäisiä perusteita suun hoidon tarpeen määrittelylle ja palvelusetelin käytölle sekä asiakasohjauksen ja palvelusetelin käytön tehostamiselle. Työn tuloksena määriteltiin suun terveydenhuollon peruspalvelupakettia sekä suun rajoitettua palvelusetelimallia (päivystyksen jatkohoidot). Tiedot ovat käyttöön otettavissa vuoden 2017 alussa.

Vuonna 2017 suun terveydenhuollon peruspalvelujen palvelupakettia pilotoidaan kokeiluna käyttöön kunnissa.

Lisätietoja