Hyppää sisältöön
Media

Förordningsändring på remiss: I fortsättningen ska småbarn som riskerar att in-sjukna allvarligt av covid-19 kunna vaccineras

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 9.12.2022 10.38 | Publicerad på svenska 13.12.2022 kl. 10.22
Pressmeddelande
koronarokote

Social- och hälsovårdsministeriet begär utlåtande om en förordningsändring enligt vilken det ska bli möjligt att erbjuda vaccination mot covid-19 till barn som fyllt 6 år. I den gällande förordningen är åldersgränsen 5 år för vaccinationer mot covid-19. Remisstiden går ut den 5 januari 2023.

Den 19 oktober 2022 rekommenderade Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) att mRNA-vacciner ska godkännas för barn som är äldre än 6 månader, och Europeiska kommissionen godkände utvidgningen av försäljningstillstånden. Finland har skaffat vaccinpreparat som lämpar sig för den här åldersgruppen.  

Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar att vaccination mot covid-19 ska erbjudas på basis av individuell prövning till barn mellan 6 månader och 11 år som har någon grundsjukdom som kan öka risken för att insjukna allvarligt av covid-19. Rekommendationen baserar sig på ett utlåtande av den nationella expertgruppen för vaccinationsfrågor (KRAR) och på de utredningar och slutledningar som gjorts av KRAR:s underarbetsgrupp. 

Vaccinerna mot covid-19 har konstaterats vara säkra för barn som är äldre än 6 månader. De har inte haft några skadeverkningar.  De biverkningar som vaccinerna orsakat har i huvudsak varit lindriga lokala symtom eller på sin höjd måttliga och övergående feber- och trötthetsreaktioner. Den kliniska data som samlats in hittills om vaccinationerna av barn i åldrarna mellan 6 månader och 4 år är dock begränsad. Det behövs mera evidensbaserad kunskap. 

Allvarliga sjukdomsfall i samband med coronavirus hos barn är sällsynta. I Finland har sjukhusvården av barn på grund av coronavirus ökat i slutet av år 2021 och i början av år 2022, men efter det har den minskat. Undersökningarna har visat att underliggande sjukdomar ökar risken för barn att insjukna allvarligt. I Finland har de barn som vårdats på sjukhus på grund av covid-19 haft bl.a. immunbristtillstånd, kroniska hjärt- och kärlsjukdomar samt neurologiska sjukdomar eller tillstånd. 

Man fortsätter följa upp epidemiläget och effekten och säkerheten när det gäller de coronavacciner som ges åt barn, och ändrar rekommendationerna vid behov. 

Mer information

Anni-Riitta Virolainen-Julkunen, medicinalråd, anni-riitta.virolainen-julkunen(at)gov.fi

Liisa Katajamäki, regeringsråd, liisa.katajamaki(at)gov.fi 

Sivun alkuun