Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Asetuksella kielletään uusia muuntohuumeita – synteettiset opioidit ja synteettiset kannabinoidit herättävät edelleen huolta

Sosiaali- ja terveysministeriö
20.8.2020 13.21
Tiedote 188/2020

Suomen huumausaineasetusta ja aineiden luokittelua muutetaan jälleen YK:n ja kansallisten päätösten perusteella. Ensimmäistä kertaa huumausaineiksi ja kansainväliseen valvontaan luokiteltavat aineet ovat ns. muuntohuumeita eli synteettisia opioideja, synteettisiä kannabinoideja ja synteettisiä katinoneja. Asetus tulee voimaan 21.9.2020.

Ensimmäistä kertaa kansainväliseen valvontaan tulevat aineet ovat krotonyylifentanyyli ja valeryylifentanyyli. Ne ovat synteettisiä opioideja, jotka muistuttavat rakenteeltaan läheisesti huumausaineeksi luokiteltua kipulääke fentanyyliä. 

Fentanyylit ovat erittäin vaarallisia, koska käyttöannokset ovat pieniä, jolloin tarkka annostelu on vaikeaa. Yliannoksesta seuraa hengenvaarallinen hengityslama. Aineita markkinoidaan siten, ettei myytävän tuotteen sisällöstä tai puhtaudesta ole varmuutta tai siten, että niitä myydään aivan toisina tuotteina tai aineina. Tästä voi aiheutua myös tahattomasti henkeä ja terveyttä uhkaavia tilanteita.

Huumausaineiksi luokiteltavista uusista aineista synteettisiä kannabinoideja ovat CUMYL-4CN-BINACA ja ADB-CHMINACA (MAB-CHMINACA). Synteettiset kannabinoidit vaikuttavat kannabiksen tavoin, mutta verrattuna kasviperäiseen kannabikseen synteettisten kannabinoidien käyttöön liittyy merkittäviä lisäriskejä. Aineet ovat huomattavasti kannabista voimakkaampia ja niiden tarkka annostelu voi olla vaikeaa. 

Asetuksella luokitellaan lisäksi kansallisesti huumausaineeksi isotonitatseeni. Isotonitatseeni on synteettinen opioidi, joka muistuttaa morfiinia ja fentanyyliä. Sen sukulaisaineet etonitatseeni ja klonitatseeni on luokiteltu YK: yleissopimuksella huumausaineiksi. Aine voi aiheuttaa samankaltaista väärinkäyttöä ja riippuvuutta kuin morfiini. Vakavin haittavaikutus on yliannostuksesta aiheutuva, jopa kuolemaan johtavaa hengityslama.

Kolme kuluttajamarkkinoilta kiellettyä psykoaktiivista muuntohuumetta siirtyy säädeltäväksi huumausaineasetukseen 

Samanaikaisesti huumausaineasetuksen muutoksen yhteydessä poistetaan kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteestä kolme ainetta, jotka YK:n huumausainetoimikunta on luokitellut huumausaineiksi. Huumausaineasetukseen siirrettävät aineet ovat synteettiset kannabinoidit ADB-FUBINACA ja FUBAMB sekä synteettinen katinoni N-etyylinorpentyloni.

Synteettiset katinonit ovat sukua kat-huumeen (catha edulis) vaikuttavalle aineelle. Tunnetuimpia muuntohuumekatinoneja Suomessa on huumausaineeksi luokiteltu MDPV. Katinonit vaikuttavat piristeen tavoin samoin kuin esimerkiksi amfetamiinien kaltaiset aineet.

Muutokset aineiden luokittelussa perustuvat YK:n huumausainetoimikunnan tekemiin päätöksiin ja Maailman terveysjärjestön (WHO) arviointiin aineiden haitallisuudesta. Haittojenarvioinnin isotonitatseenistä on tehnyt Euroopan huumausaineiden seurantakeskus (EMCDDA), jonka pohjalta Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea arvio, että kansallinen luokittelu olisi tehtävä viipymättä ennen mahdollista EU-luokittelua.

Huumausaineasetuksella kiellettyjen aineiden valmistus, maahantuonti, varastointi, myynnissä pitäminen, luovuttaminen käyttö ja hallussapito ovat kiellettyjä ja rangaistavia tekoja. Liikenteessä näille aineille on nollatoleranssi. YK:n ja EU:n luokittelut vaikuttavat siihen, miten valvontaviranomaiset Suomessa valvovat aineita.

Aineiden kieltäminen ei estä niiden käyttöä kokonaan, mutta kiellolla pyritään ehkäisemään muuntohuumeiden leviämistä ja päihdekäyttöä. Muuntohuumeiden käyttö voi olla haitallista terveydelle ja ne voivat vaikuttaa mielenterveyteen ja sosiaaliseen toimintakykyyn. Aineiden kielto voi hidastaa tai jopa estää aineiden leviämistä uusiin käyttäjäpiireihin, erityisesti nuorten keskuuteen. Myös huumevalvonnan mahdollisuudet paranevat.

Huumausaineasetuksen virallinen nimi on valtioneuvoston asetusta huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista. 

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Elina Kotovirta, p. 02951 63713, [email protected]

Sivun alkuun