Hyppää sisältöön
Media

Alukset halutaan varustaa asianmukaisella laiva-apteekilla

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 4.12.2014 14.02
Tiedote -

Hallitus esittää, että laiva-apteekeista säädettäisiin jatkossa lailla.  Aluksilla tulisi olla laiva-apteekki, joka sisältäisi ensiavun ja sairaanhoidon antamiseen tarvittavat lääkkeet ja hoitotarvikkeet. Myös alusten pelastusveneet ja -lautat tulisi varustaa lääkkeillä ja hoitotarvikkeilla.

Uuden lain tarkoituksena on varmistaa, että laivaväki saisi tarvittaessa asianmukaista ensiapua ja sairaanhoitoa aluksella. Laivaväellä tarkoitetaan henkilöitä, jotka ovat työsuhteessa tai muutoin toimivat tai työskentelevät aluksella.

Lakia sovellettaisiin eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta kaikkiin suomalaisiin aluksiin, joilla työskentelee laivaväkeä.

Lakiehdotuksessa alukset jaettaisiin luokkiin A, B, C ja D sen mukaan, millä etäisyydellä ne liikennöivät lähimmästä lääkinnällisesti riittävästi varustetusta satamasta. Laiva-apteekin sisältö määräytyisi alusluokan ja laivaväen lukumäärän mukaan.

Laivanisännän tulisi huolehtia siitä, että aluksella olisi säännösten mukainen laiva-apteekki ja että aluksen pelastusveneet ja -lautat olisi varustettu asianmukaisilla lääkkeillä ja hoitotarvikkeilla. Laivanisännällä tarkoitetaan aluksen omistajaa, koko aluksen vuokraajaa tai muuta aluksella määräysvaltaa käyttävää henkilöä.

Lain noudattamista valvoisivat Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, työsuojeluviranomaiset sekä terveydenhuollonvalvontaviranomaiset.

Esityksellä ei ole merkittäviä taloudellisia vaikutuksia laivanisännille, koska vastaavat säännökset ovat olleet voimassa jo laiva-apteekeista annetun Merenkulkuhallituksen määräyksen perusteella.

Esitys perustuu Kansainvälisen työjärjestön merityötä koskevaan yleissopimukseen sekä neuvoston direktiiviin, jossa säädetään terveydelle ja turvallisuudelle asetettavista vähimmäisvaatimuksista aluksilla tapahtuvan sairaanhoidon parantamiseksi.

Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen torstaina 4. joulukuuta. Lain on tarkoitus tulla voimaan keväällä 2015. Lailla kumottaisiin laiva-apteekeista annettu Merenkulkuhallituksen määräys, jota sovelletaan nykyisin.

Lisätietoja:

Hallitusneuvos Liisa Katajamäki, STM, p. 029516 3329, [email protected]
Erityisasiantuntija Markku Vanhanen, Trafi, p. 029 5347 001, [email protected]

Laura Räty Susanna Huovinen
Sivun alkuun