FI SV EN RU

Lääkkeet

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa lääkehuollon kehittämisestä ja lääkkeitä koskevan lainsäädännön valmistelusta.

Lääkehuolto on kiinteä osa sosiaali- ja terveydenhuoltoa.

Lääkehuollon kehittämisen ja lääkkeitä koskevan lainsäädännön tavoitteena on taata tehokas, turvallinen, tarkoituksenmukainen ja taloudellinen lääkehoito kaikille sitä tarvitseville. Hyvä lääkkeiden saatavuus ja ammatillisesti toimiva lääkkeiden jakelu turvataan kaikissa olosuhteissa.

Lääkepolitiikka 2020 linjaa yhteiset tavoitteet

Terveysalan viranomaiset ja lääkealan toimijat ovat linjanneet yhteiset tavoitteet lääkepolitiikalle vuoteen 2020.

  1. Lääkehuolto on osa sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää
  2. Lääkehuolto on laadukasta, vaikuttavaa ja kustannustehokasta
  3. Rationaalinen lääkehoito ja hyvä lääkitysturvallisuus lisäävät väestön hyvinvointia, parantavat kansanterveyttä ja vähentävät terveydenhuollon kustannuksia
  4. Lääketutkimus lisää terveyttä, hyvinvointia ja työllisyyttä
  5. Eläinlääkintähuolto turvaa kansanterveyttä ja edistää ihmisten ja eläinten hyvinvointia

Sosiaali- ja terveysministeriö johtaa lääkepoliittisten tavoitteiden saavuttamista ministeriön ja sen alaisten virastojen tulossopimusten avulla. Lääkepolitiikka 2020 on osa sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiaa.

Turvallisen lääkehoidon periaatteet

Sosiaali- ja terveysministeriö on koonnut turvallisen lääkehoidon periaatteet ja hyvät käytännöt oppaaseen.

Lääkehuoltoa koskevat säädökset

Lääkehuoltoa ja terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevat säädökset on koottu oheiselle sivulle.

Suomessa vietetään Lääkehoidon päivää maaliskuussa

Lääkehoidon päivä on lääkkeiden käyttäjien ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteinen valtakunnallinen teemapäivä. Lääkehoidonpäivää vietetään vuosittain maaliskuussa.

Lisätietoja

Ulla Närhi, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Aikuiset-tulosryhmä / AIKU