Hyppää sisältöön
Media

Aktiivimallin vaikutuksia seurataan tarkasti

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 3.5.2018 10.38
Tiedote 68/2018

Sosiaali- ja terveysministeriö seuraa tarkasti Kelan tuottamaa tilastotietoa aktiivimallista. Kela on tänään julkaissut tarkistettuja tietoja maaliskuun lopussa päättyneen tarkastelujaksosta.

Kelan mukaan se on maksanut tarkastelujakson ajan työttömyysetuutta 177 871 henkilölle. Heistä 90 527 henkilöä (52,3 %) on täyttänyt aktiivisuusehdon. Kelan maksamaa työttömyysetuutta leikattiin 80 000 henkilöltä huhtikuussa. Tiedot ovat vielä vajavaisia ja lopulliset tilastot ensimmäisestä aktiivimallin tarkastelujaksosta saadaan Kelasta heinäkuussa. Kelan tietojen mukaan aktiivimalli on lisäämässä toimeentulotukimenoja. Tämä mahdollisuus toimeentulon täydentämiseen huomioitiin jo hallituksen esityksessä. Toimeentulotuki on viimesijainen tarveharkintainen tuki, ja tarkoitettu myönnettäväksi silloin kun muiden etuuksien ja tukien määrä muuttuu ja tuen tarve sen johdosta syntyy tai kasvaa.

Hallitus päätti huhtikuun puolivälissä pitämässään kehysriihessä täydentää aktiivimallia ja lisätä keinoja, jolla aktiivisuuden voisi osoittaa. Valmistelu on käynnissä ja hallituksen tekemien linjausten mukaan aktiivisuutena tullaan ottamaan huomioon työnantajan ns. kikysopimuksen mukainen irtisanotuille tarjottava koulutus ja valmennus. Myös ammattiliittojen ja -järjestöjen, kansalaisjärjestöjen ja kuntien ja muiden vastaavien toimijoiden yksin tai yhdessä järjestämää työllistymistä tukeva toiminta katsotaan aktiivisuudeksi. Tässä edellytetään, että toimintaa rahoitetaan julkisista varoista tai TE-toimisto on todennut toiminnan työllisyyttä tukevaksi. Lisäksi vuodelle 2019 työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenoihin lisätään 20,3 milj. euroa määräaikaishaastatteluiden ja aktiivimallin toimeenpanoon.
 
Työttömyysturvan aktiivimalli tuli voimaan 1. tammikuuta 2018. Työttömyyden alun omavastuupäivien määrä vähentyi muutoksen myötä 7 päivästä 5 päivään. Omavastuuosuutta taas lisättiin työttömyyden ajalle, jos työttömyys kestää yli 65 työttömyysetuuden maksupäivää.

Aktiivimalli koskee lähtökohtaisesti kaikkia työttömyysturvan saajia, paitsi heitä jotka ovat hakeneet työkyvyttömyyseläkettä taikka jotka toimivat omais- tai perhehoitajina. Aktiivimalli ei myöskään koske heitä, joille maksetaan työttömyysturvan rinnalla jotain muuta etuutta työkyvyttömyyden tai vamman vuoksi. Tällaisia tukia ovat esimerkiksi osatyökyvyttömyyseläke ja vammaistuki.

Aktiivimalli on osa hallituksen niin kutsua kymppilistaa eli joukkoa työllisyyttä vahvistavia päätöksiä. Hallituksen tavoitteena on, että yhä useampi pääsee töihin.

Työttömyysturvan aktiivimalli

Usein kysyttyä työttömyysturvan aktiivimallista

Sivun alkuun