Hyppää sisältöön
Media

Euroopan työ-, sosiaali- ja terveysministerit keskustelevat lähetetyistä työntekijöistä

sosiaali- ja terveysministeriötyö- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 20.10.2017 14.08
Tiedote

Euroopan unionin työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvosto (TSTK) kokoontuu Luxembourgissa 23.10.2017. Suomea edustaa työministeri Jari Lindström.

Puheenjohtajamaa Viro pyrkii saamaan kokouksessa poliittisen yhteisymmärryksen työntekijöiden lähettämistä koskevan direktiivin muuttamisesta. Lähetetyt työntekijät ovat työntekijöitä, jotka toisessa valtiossa oleva työnantaja lähettää tilapäisesti työhön toiseen EU-maahan.

– Suomi tukee tavoitetta parantaa lähetettyjen työntekijöiden yhdenvertaista kohtelua työntekomaan omien työntekijöiden kanssa sekä yritysten tasapuolisten kilpailuedellytysten edistämistä, työministeri Lindström sanoo.

Puheenjohtajamaa Viron tavoitteena on saavuttaa myös osittainen yleisnäkemys tarkennuksista asetukseen sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta. Tarkennukset koskisivat lähetettyjä työntekijöitä ja kahdessa tai useammassa maassa työskenteleviä. Niillä lisättäisiin sosiaaliturvaviranomaisten mahdollisuuksia ryhtyä toimenpiteisiin virheiden, väärinkäytösten ja petosten torjumiseksi.

Kokouksessa käsitellään myös keskeisiä työllisyyshaasteita ja sosiaalisia haasteita, jotka EU:n työllisyyskomitea ja sosiaalisen suojelun komitea ovat tunnistaneet.

Lisäksi neuvosto käsittelee komission ehdotusta toimielinten väliseksi julistukseksi Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista. Komission ehdotus sisältää 20 periaatetta ja oikeutta, joilla tuetaan oikeudenmukaisia ja moitteettomasti toimivia työmarkkinoita ja hyvinvointijärjestelmiä. Periaatteet eivät ole oikeudellisesti sitovia.

Lisätiedot:
työministerin erityisavustaja Juha Halttunen, p. 050 5740 236
hallitusneuvos Liisa Heinonen, TEM, p. 029 506 4131
johtaja Essi Rentola, STM, p. 0295 163 155

Sivun alkuun