vakuutusedustus


vakuutusedustus
Hankenumero

STM117:00/2014

Asettaja

Sosiaali- ja terveysministeriö
Vakuutusosasto

Hankkeen tila

Käynnissä

Asettamispäivä

Fri Nov 14 00:00:00 EET 2014

Toimikausi/aikataulu

Sat Nov 15 00:00:00 EET 2014 - Tue Nov 14 00:00:00 EET 2017

Yhteyshenkilö

Jukka Lavaste, etunimi.sukunimi@stm.fi

Organisointitapa

Neuvottelukunta, Lautakunta

Tehtävä

Muu

Tehtäväkuvaus

Lautakunnan tehtävä on järjestää vakuutusmeklaritutkintoja

Tavoitteet

Tavoitteena on vakuutusmeklariksi rekisteröityvän luonnollisen henkilön ammattipätevyy­den osoittavan tutkinnon järjestäminen.

Tausta

Vakuutusedustuksesta annetun lain (570/2005) 14-17 §

Kustannukset ja rahoitus

Ministeriö määrää lautakunnan jäsenten palkkioperusteet seuraaviksi: puheenjohtajalle 120 euron kokouspalkkio, muille jäsenille sekä sihteerille 72 euron kokouspalkkio.Tutkintoa varten tapahtuvasta kysymysten laadinnasta määrätään 25 euron palk­kio/kysymys ja vastausten tarkistamisesta määrätään 7 euron palkkio/vastaus.Lautakunnan puheenjohtajalla on oikeus laskuttaa työstä, joka on kokousten ulkopuolella sellaisena aikana, jota ei ole luettava työajaksi puheenjohtajan muussa palveluksessa 37 euroa/ tunti .Lautakunnan sihteerillä on oikeus laskuttaa työstä, joka on suoritettu kokousten ulkopuolel­la sellaisena aikana, jota ei ole luettava työajaksi sihteerin muussa palveluksessa, sosiaali-­ja terveysministeriön maksettavista komiteapalkkioista antaman päätöksen mukaisesti 25 euroa/tunti (erityisasiantuntija).Palkkio maksetaan momentilta VAO 33.01.2114.

Tehtävän määräaikaisuus / pysyvyys

Määräaikainen tehtävä

Organisointikuvaus

Lautakunnalla on oikeus ottaa sihteeri sekä käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita tutkinnon järjestämisessä.

Valtioneuvoston asettama hanke

Ei

Hankkeen suhde hallitusohjelmaan

Ei

Hankkeen suhde talousarvioon

Ei

Hankkeen suhde Suomen lainsäädäntöön

Ei

Hankkeen suhde EU:n lainsäädäntöön

Ei

HE:n kiireellisyys

Ei

Asettamispäätöksen allekirjoittajat

Laura Räty, Jukka Lavaste

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Kummoinen Katri lainsäädäntöneuvos oikeusministeriö Puheenjohtaja
Haapasaari Riitta erityisasiantuntija oikeusministeriö Henkilökohtainen varajäsen
Tuomolin Benny toimitusjohtaja Benefit Advisor Oy Henkilökohtainen varajäsen
Kuusela Eero Toimitusjohtaja Finib Oy Jäsen
Peltonen Anja Johtaja Kilpailu- ja kuluttajavirasto Henkilökohtainen varajäsen
Ahonen Petri Korvauslakimies Suomen Keskinäinen Lääkevakuutusyhtiö Varapuheenjohtaja
Viitanen Sakari Tulosryhmäjohtaja Lähitapiola Henkilökohtainen varajäsen
Tyrsky Tuomas Toimitusjohtaja Länsi-Uudenmaan OP-kiinteistökeskus OY LKV Jäsen
Arkisto luovutettu

Ei

Arkisto luovutettu kansallisarkistoon

Ei


  1. Vakuutusedustuslautakunnan asettamispäätös

    Tue Jan 20 00:00:00 EET 2015  Sosiaali- ja terveysministeriö
    Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Asettamispäätös
    http://www.hare.vn.fi/Uploads/20716/234750/ASETTAMISPAATOS_20150120091137_234750.pdf

Ei julkaisuja