Vakuutusmeklaritutkinto

Vakuutusmeklariksi rekisteröityminen edellyttää vakuutusmeklaritutkinnon suorittamista. Vakuutusedustajarekisteriä ylläpitää Finanssivalvonta.

Tutkinnon suorittaneen on tunnettava tarpeellinen lainsäädäntö ja hyvä vakuutusmeklaritapa sekä hallittava toimeksiannon edellyttämät käytännön toimet.

Vakuutusmeklaritutkinto järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Tutkintoon sisältyvät yleinen osa, vahinkovakuutusosa sekä henkivakuutusosa.

Yleisen osan ja vahinkovakuutusosan suorittanut voi rekisteröityä vahinkovakuutusmeklariksi. Yleisen osan ja henkivakuutusosan suorittanut voi rekisteröityä henkivakuutusmeklariksi.

Vahinkovakuutusmeklari voi saada henkivakuutusmeklarin pätevyyden suorittamalla henkivakuutusosan ja vastaavasti vahinkovakuutusmeklari henkivakuutusosan. Yleistä osaa ei tarvitse suorittaa uudelleen. Aikarajaa jälkimmäisen pätevyyden suorittamiselle ei ole.

Tutkinnon suorittaminen

Tutkinnon voi suorittaa osissa siten, että yleinen osa ja vahinko-/henkivakuutusosa suoritetaan eri tenttitilaisuuksissa. Tutkinnon viimeinen osa on suoritettava viimeistään neljännessä tenttitilaisuudessa ensimmäisen osan suorittamisesta.

Vakuutusedustuslautakunta vahvistaa vähintään kaksi kuukautta ennen tutkinnon järjestämistä luettelon lainsäädännöstä, kirjallisuudesta ja muusta aineistosta, johon tutkinnon kysymykset perustuvat. Ilmoitukset julkaistaan virallisessa lehdessä, Helsingin Sanomissa, Aamulehdessä ja Hufvudstadsbladetissa vähintään 30 päivää ennen tutkinnon järjestämistä.

Tutkintoon ilmoittautuminen ja tutkintoon liittyvä muu informaatio

Seuraavat vakuutusmeklaritutkinnot järjestetään syyskuun 9 ja 10 päivä.

  • Yleinen osa 9.9.2020 klo 8.30-11.30 osoitteessa Eteläesplanadi 4 (kh. Auditorio)
  • Vahinkovakuutusosa 9.9 klo 12.30-15.30, Eteläesplanadi 4 (Auditorio)
  • Henkivakuutusosa 10.9 klo 8.30 -11.30, Eteläesplanadi 4 (Sali 4)

Edellisiin 25-26.3 peruuntuneisiin tentteihin ilmoittautuneiden ei tarvitse toimittaa uutta ilmoi-tuslomaketta, mutta ilmoitettava osallistumisensa sähköpostilla osoitteeseen [email protected] Jos tenttimaksu on suorittamatta, se laskutetaan uudelleen. Muuttuneet laskutustiedot ilmoitetaan uudella ilmoittautumislomakkeella. 

Tilavaihdokset ovat mahdollisia ja niistä ilmoitetaan lähtökohtaisesti sähköpostitse sekä tällä sivustolla.

Ilmoittautuminen tulee tehdä 15.8 mennessä.

Tentamen på svenska

Den som vill skriva provet på svenska ska meddela om saken vid anmälningen till tentamen.

Lisätietoja

Tom Strandström, p. 0295163430, [email protected]

[email protected]