Vakuutusmeklaritutkinto

Vakuutusmeklariksi rekisteröityminen edellyttää vakuutusmeklaritutkinnon suorittamista. Vakuutusedustajarekisteriä ylläpitää Finanssivalvonta.

Tutkinnon suorittaneen on tunnettava tarpeellinen lainsäädäntö ja hyvä vakuutusmeklaritapa sekä hallittava toimeksiannon edellyttämät käytännön toimet.

Vakuutusmeklaritutkinto järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Tutkintoon sisältyvät yleinen osa, vahinkovakuutusosa sekä henkivakuutusosa.

Yleisen osan ja vahinkovakuutusosan suorittanut voi rekisteröityä vahinkovakuutusmeklariksi. Yleisen osan ja henkivakuutusosan suorittanut voi rekisteröityä henkivakuutusmeklariksi.

Vahinkovakuutusmeklari voi saada henkivakuutusmeklarin pätevyyden suorittamalla henkivakuutusosan ja vastaavasti vahinkovakuutusmeklari henkivakuutusosan. Yleistä osaa ei tarvitse suorittaa uudelleen. Aikarajaa jälkimmäisen pätevyyden suorittamiselle ei ole.

Tutkinnon suorittaminen

Tutkinnon voi suorittaa osissa siten, että yleinen osa ja vahinko-/henkivakuutusosa suoritetaan eri tenttitilaisuuksissa. Tutkinnon viimeinen osa on suoritettava viimeistään viiden vuoden kuluessa ensimmäisen osan suorittamisesta. Määräaikaa sovelletaan myös niihin henkilöihin, joilla on ennen 1.1.2021 pidetyssä koetilaisuudessa yksi hyväksytty suoritus.

Vakuutusedustuslautakunta vahvistaa vähintään kaksi kuukautta ennen tutkinnon järjestämistä luettelon lainsäädännöstä, kirjallisuudesta ja muusta aineistosta, johon tutkinnon kysymykset perustuvat. Kuulutus tutkinnon ajankohdasta  julkaistaan Helsingin Sanomissa vähintään 30 päivää ennen tutkinnon järjestämistä.

Tutkintoon ilmoittautuminen ja tutkintoon liittyvä muu informaatio

Seuraavat vakuutusmeklaritutkinnot järjestetään 24.–25.4.2024 Helsingissä. Tarkemmat tiedot tenttitiloista päivitetään tälle sivulle lähempänä tutkintoa. Tilat ilmoitetaan tenttiin ilmoittautuneille myös sähköpostitse. Tenttitiloihin ja käytännön asioihin liittyen voit olla yhteydessä Krista Ruuskaseen osoitteessa [email protected] tai puhelimitse 02951 63368.

Huom. vahinkovakuutusosan ja henkivakuutusosan tentit järjestetään jatkossa tutkintokierroksittain (keväällä/syksyllä) vuorotellen samana päivänä yleisen osan tentin kanssa. Tenttipäivien aikataulut ovat muuttuneet, uudet tenttiajat ovat klo 9.00–12.00 ja klo 13.00–16.00. Tarkista seuraavan tutkintokierroksen tenttien ajankohdat alta.

  • Yleinen osa ke 24.4.2024 klo 9.00–12.00
  • Vahinkovakuutusosa ke 24.4.2024 klo 13.00–16.00
  • Henkivakuutusosa to 25.4.2024 klo 9.00–12.00

Ne henkilöt, jotka eivät hyväksy sähköistä asiointia, tulee ilmoittaa asiasta kirjallisesti. Muussa tapauksessa vakuutusedustuslautakunta lähettää tenttiin liittyvän informaation sähköisesti vakuutusmeklaritenttiin ilmoittautuneen henkilön sähköpostiin.

Vakuutusmeklaritutkinnon tutkintomaksu muuttui 1.1.2022, jatkossa jokaisen tutkinto-osan maksu on 200€.

Ilmoittautuminen seuraaviin tentteihin tulee tehdä viimeistään sunnuntaina 17.3.2024 osoitteeseen [email protected]. Käytä ilmoittautumiseen alta löytyvää ilmoittautumislomaketta. 

Ilmoittautuminen vakuutusmeklaritutkintoon on sitova.

Mahdollinen peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen [email protected] tai postitse osoitteeseen: Vakuutusedustuslautakunta, Sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO ennen tenttimaksun eräpäivää. Osallistuminen on mahdollista peruuttaa kuluitta ennen laskun eräpäivää. Laskun eräpäivän jälkeisistä peruutuksista tenttimaksua ei palauteta takaisin. Sairastapauksissa ole erikseen kirjallisesti yhteydessä vakuutusedustuslautakunnan sähköpostiin tai postitse yllä mainittuun osoitteeseen.

Tenttimaksun maksamatta jättäminen tai tenttitilaisuudesta pois jääminen ei ole peruutus.

Tentamen på svenska

Den som vill skriva provet på svenska ska anmäla sig en månad innan provtillfället. 

Lisätietoja

[email protected]
Krista Ruuskanen, p. 02951 63368, [email protected]