Vakuutusmeklaritutkinto

Vakuutusmeklariksi rekisteröityminen edellyttää vakuutusmeklaritutkinnon suorittamista. Vakuutusedustajarekisteriä ylläpitää Finanssivalvonta.

Tutkinnon suorittaneen on tunnettava tarpeellinen lainsäädäntö ja hyvä vakuutusmeklaritapa sekä hallittava toimeksiannon edellyttämät käytännön toimet.

Vakuutusmeklaritutkinto järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Tutkintoon sisältyvät yleinen osa, vahinkovakuutusosa sekä henkivakuutusosa.

Yleisen osan ja vahinkovakuutusosan suorittanut voi rekisteröityä vahinkovakuutusmeklariksi. Yleisen osan ja henkivakuutusosan suorittanut voi rekisteröityä henkivakuutusmeklariksi.

Vahinkovakuutusmeklari voi saada henkivakuutusmeklarin pätevyyden suorittamalla henkivakuutusosan ja vastaavasti vahinkovakuutusmeklari henkivakuutusosan. Yleistä osaa ei tarvitse suorittaa uudelleen. Aikarajaa jälkimmäisen pätevyyden suorittamiselle ei ole.

Tutkinnon suorittaminen

Tutkinnon voi suorittaa osissa siten, että yleinen osa ja vahinko-/henkivakuutusosa suoritetaan eri tenttitilaisuuksissa. Tutkinnon viimeinen osa on suoritettava viimeistään neljännessä tenttitilaisuudessa ensimmäisen osan suorittamisesta.

Vakuutusedustuslautakunta vahvistaa vähintään kaksi kuukautta ennen tutkinnon järjestämistä luettelon lainsäädännöstä, kirjallisuudesta ja muusta aineistosta, johon tutkinnon kysymykset perustuvat. Ilmoitukset julkaistaan virallisessa lehdessä, Helsingin Sanomissa, Aamulehdessä ja Hufvudstadsbladetissa vähintään 30 päivää ennen tutkinnon järjestämistä.

Tutkintoon ilmoittautuminen ja tutkintoon liittyvä muu informaatio

Tutkintoon tulee ilmoittautua viimeistään 3.3.2020 toimittamalla ilmoittautumislomake tai siinä määritellyt vastaavat laskutustiedot ja tiedot osallistujasta sähköisesti osoitteeseen [email protected] taikka lautakunnan sihteerille Tom Strandströmille: [email protected]

Vakuutusmeklaritutkinto laskutetaan. Lasku tulee olla maksettu viimeistään 20.3.2020.

Tenttitulokset ilmoitetaan tenttiin osallistuneille sähköpostilla toukokuun aikana tai erikseen pyydettäessä kirjeellä.

Seuraavat tutkintopäivät ja -paikat 2020

Yleinen osa 25.3.2020 klo 13-16 Snellmaninkatu 3, (rakennus Arppeanum)

Vahinkovakuutusosa 26.3.2020, klo 8.30-11.30 Snellmaninkatu 3, (rakennus Arppeanum)

Henkivakuutusosa 26.3.2020, klo 12.30-15.30, Kirkkokatu 14 (kokoushuone Holvi 2)

Tentamen på svenska

Den som vill skriva provet på svenska ska meddela om saken vid anmälningen till tentamen.

Lisätietoja

Tom Strandström, p. 0295163430, [email protected]

[email protected]