Vakuutusmeklaritutkinto

Vakuutusmeklariksi rekisteröityminen edellyttää vakuutusmeklaritutkinnon suorittamista. Vakuutusedustajarekisteriä ylläpitää Finanssivalvonta.

Tutkinnon suorittaneen on tunnettava tarpeellinen lainsäädäntö ja hyvä vakuutusmeklaritapa sekä hallittava toimeksiannon edellyttämät käytännön toimet.

Vakuutusmeklaritutkinto järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Tutkintoon sisältyvät yleinen osa, vahinkovakuutusosa sekä henkivakuutusosa.

Yleisen osan ja vahinkovakuutusosan suorittanut voi rekisteröityä vahinkovakuutusmeklariksi. Yleisen osan ja henkivakuutusosan suorittanut voi rekisteröityä henkivakuutusmeklariksi.

Vahinkovakuutusmeklari voi saada henkivakuutusmeklarin pätevyyden suorittamalla henkivakuutusosan ja vastaavasti vahinkovakuutusmeklari henkivakuutusosan. Yleistä osaa ei tarvitse suorittaa uudelleen. Aikarajaa jälkimmäisen pätevyyden suorittamiselle ei ole.

Tutkinnon suorittaminen

Tutkinnon voi suorittaa osissa siten, että yleinen osa ja vahinko-/henkivakuutusosa suoritetaan eri tenttitilaisuuksissa. Tutkinnon viimeinen osa on suoritettava viimeistään viiden vuoden kuluessa ensimmäisen osan suorittamisesta. Määräaikaa sovelletaan myös niihin henkilöihin, joilla on ennen 1.1.2021 pidetyssä koetilaisuudessa yksi hyväksytty suoritus.

Vakuutusedustuslautakunta vahvistaa vähintään kaksi kuukautta ennen tutkinnon järjestämistä luettelon lainsäädännöstä, kirjallisuudesta ja muusta aineistosta, johon tutkinnon kysymykset perustuvat. Kuulutus tutkinnon ajankohdasta  julkaistaan Helsingin Sanomissa vähintään 30 päivää ennen tutkinnon järjestämistä.

Tutkintoon ilmoittautuminen ja tutkintoon liittyvä muu informaatio

Seuraavat vakuutusmeklaritutkinnot järjestetään 11. - 12.5.2022 Helsingissä alla olevissa osoitteissa. Tenttitilat on ilmoitettu tenttiin ilmoittautuneille sähköpostitse. Tilavaihdokset ovat mahdollisia ja niistä ilmoitetaan lähtökohtaisesti sähköpostitse sekä tällä sivustolla. Tenttitiloihin ja käytännön asioihin liittyen voit olla yhteydessä Krista Ruuskaseen, [email protected] tai puhelimitse 029 516 3368.

  • Yleinen osa ke 11.5.2022 klo 8.30 - 11.30, tentti pidetään osoitteessa Mariankatu 9
  • Vahinkovakuutusosa ke 11.5.2022 klo 12.30 - 15.30, tentti pidetään osoitteessa Kirkkokatu 12
  • Henkivakuutusosa to 12.5.2022 klo 8.30 - 11.30, tentti pidetään osoitteessa Meritullinkatu 8

Osallistuthan tenttiin vain terveenä.

Ne henkilöt, jotka eivät hyväksy sähköistä asiointia, tulee ilmoittaa asiasta kirjallisesti. Muussa tapauksessa vakuutusedustuslautakunta lähettää tenttiin liittyvän informaation sähköisesti vakuutusmeklarikokeeseen ilmoittautuneen henkilön sähköpostiin.

Vakuutusmeklaritutkinnon tutkintomaksu muuttui 1.1.2022, jatkossa jokaisen tutkinto-osan maksu on 200€.

Tentamen på svenska

Den som vill skriva provet på svenska ska anmäla sig en månad innan provtillfället. 

Lisätietoja

Krista Ruuskanen, p. 02951 63368, [email protected]

[email protected]

Sosiaali- ja terveysministeriö on ottanut uudet gov.fi-sähköpostiosoitteet käyttöön.