Vakuutusmeklaritutkinto

Vakuutusmeklariksi rekisteröityminen edellyttää vakuutusmeklaritutkinnon suorittamista. Vakuutusedustajarekisteriä ylläpitää Finanssivalvonta.

Tutkinnon suorittaneen on tunnettava tarpeellinen lainsäädäntö ja hyvä vakuutusmeklaritapa sekä hallittava toimeksiannon edellyttämät käytännön toimet.

Vakuutusmeklaritutkinto järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Tutkintoon sisältyvät yleinen osa, vahinkovakuutusosa sekä henkivakuutusosa.

Yleisen osan ja vahinkovakuutusosan suorittanut voi rekisteröityä vahinkovakuutusmeklariksi. Yleisen osan ja henkivakuutusosan suorittanut voi rekisteröityä henkivakuutusmeklariksi.

Vahinkovakuutusmeklari voi saada henkivakuutusmeklarin pätevyyden suorittamalla henkivakuutusosan ja vastaavasti vahinkovakuutusmeklari henkivakuutusosan. Yleistä osaa ei tarvitse suorittaa uudelleen. Aikarajaa jälkimmäisen pätevyyden suorittamiselle ei ole.

Tutkinnon suorittaminen

Tutkinnon voi suorittaa osissa siten, että yleinen osa ja vahinko-/henkivakuutusosa suoritetaan eri tenttitilaisuuksissa. Tutkinnon viimeinen osa on suoritettava viimeistään neljännessä tenttitilaisuudessa ensimmäisen osan suorittamisesta.

Vakuutusedustuslautakunta vahvistaa vähintään kaksi kuukautta ennen tutkinnon järjestämistä luettelon lainsäädännöstä, kirjallisuudesta ja muusta aineistosta, johon tutkinnon kysymykset perustuvat. Ilmoitukset julkaistaan virallisessa lehdessä, Helsingin Sanomissa, Aamulehdessä ja Hufvudstadsbladetissa vähintään 30 päivää ennen tutkinnon järjestämistä.

Jos koe suoritetaan ruotsiksi, siitä tulee ilmoittaa lautakunnan sihteerille Tom Strandströmille.

Tenttiin ilmoittaudutaan alla olevalla lomakkeella.

Osallistumismaksu

Osallistumismaksu yhdeltä tutkinto-osalta on 150 € (alv 0 %). 

Nordea FI32 1660 3000 1097 62  
Sampo Pankki FI58 8000 1300 0444 51 
Pohjola Pankki FI82 5000 0120 3780 79

Viestikenttään maininta vakuutusmeklaritutkinnosta, osallistujan nimi sekä suoritettavat tutkinto-osat.

Seuraavat tutkintopäivät 2019

Vakuutusmeklaritutkinnon seuraavat tenttipäivät ovat 8-9.10.2019. Tenttipaikka on Snellmaninkatu 3, Helsinki (rakennus Arppeanum).

Henkivakuutusosa 8.10 klo. 8.30
Vahinkovakuutusosa 8.10 klo 13.00
Yleinen osa 9.10 klo 8.30

 

 

Lisätietoja

Tom Strandström, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaaliturva- ja vakuutusosasto / SVO, Eläke- ja yksityisvakuutusyksikkö / EVY 0295163430