Lauri Pelkonen, johtaja

sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaaliturva- ja vakuutusosasto / SVO, Lääkkeiden hintalautakunta / HILA
0295163218  
Postiosoite: PL 33, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki