Johanna Kotonen, viestintäasiantuntija

sosiaali- ja terveysministeriö, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus / STEA, Viestintätiimi
0295163118  
Postiosoite: PL 33, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki