Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja työttömyysturvalain muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö
10.5.2017 15.06
Tiedote 70/2017

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja esityksestä, jossa muutetaan työttömyysturvalakia. Ehdotetut muutokset koskevat omavastuupäiviä ja työttömän aktiivista työskentelyä koko työttömyyden ajan.

Ehdotetussa mallissa vähennettäisiin työttömyyden alun omavastuupäivien määrää seitsemästä viiteen. Omavastuupäivien osuutta lisättäisiin työttömyyden ajalle, jos työnhakija ei ole ollut riittävästi työssä tai osallistunut työllisyyttä tukeviin toimenpiteisiin. Työhakijan aktiivisuutta tarkasteltaisiin 65 työttömyysetuuden maksupäivän jaksoissa. Tämä vastaa noin kolmen kuukauden yhtäjaksoista työttömyyttä.

Työttömyysetuuden taso pysyisi normaalina, jos henkilö työllistyy yhteensä 18 tuntia neljän perättäisen kalenteriviikon jaksossa. Poikkeuksena tästä tuntimäärästä olisivat esimerkiksi opetustyötä tekevät ja eräät luovissa ammateissa lyhytkestoisesti työskentelevät henkilöt. Aktiivisuutta voisi osoittaa myös yritystoiminnassa työskentelemällä tai osallistumalla työllistymistä edistävään palveluun. Näitä palveluita olisivat muun muassa työvoimakoulutus, omaehtoinen opiskelu ja työkokeilu.

Kun henkilö työllistyy ja osoittaa aktiivisuutta, hän voi hakea työttömyyskassasta tai Kelalta työttömyysetuutensa soviteltuna. Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön ja Kelan sivuilta löytyy laskuri, joissa voi tutustua siihen miten ansio vaikuttaa työttömyysetuuteen.

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön laskuri

Kelan laskuri

Jos aktiivisuutta ei ole riittävästi työttömyysetuus heikkenisi 4,65 prosenttia 65 maksupäivän ajaksi. Taloudellinen vaikutus vastaisi yhtä omavastuupäivää kuukaudessa. Vähennys tehtäisiin sekä ansiopäivärahasta, työmarkkinatuesta että peruspäivärahasta.

Ehdotuksen tavoitteena on lisätä työllisyyttä kannustamalla työttömiä työnhakijoita aktiivisuuteen ja omatoimisuuteen työnhaussa koko työttömyysjakson ajan. Lakiesitystä on valmisteltu syksyllä 2016 kokoontuneen valtiovarainministeriön valtiosihteerin Martti Hetemäen johtaman työryhmän pohjalta.

Lausuntoaikaa on 16.6.2017 asti. Tämän jälkeen hallituksen esitys viimeistellään annettavaksi eduskunnalle. Hallituksen esitys liittyy valtion vuoden 2018 talousarvioesitykseen. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1. tammikuuta 2018.

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Marjaana Maisonlahti p. 02951 63288, [email protected]

neuvotteleva virkamies Kirsi Päivänsalo p. 02951 63195, [email protected]

Lausuntopyynnöt

Aktiivisuus työttömyysturvan omavastuussa - usein kysyttyä